4C-model

 • 10+ jaar online marketing ervaring
 • 9.6 als beoordeling door klanten
 • Meer dan 82 succesvolle projecten

4C-model

Het 4C model is een alternatief voor het traditionele 4P model (Product, Prijs, Plaats, Promotie). Het verschil het het 4P model is dat het 4C model de nadruk meer legt op de behoefte en wensen van de klant in plaats van puur productgericht te zijn. De 4C's staan voor Customer solution, Customer costs, Convenience en Communication.  Het 4C model wordt gebruikt met een ontwikkelende behoeften om meer gericht te zijn op de consument. In deze blog vertellen wij jou alles over het 4C model en hoe jij dit binnen jouw bedrijf het beste kan toepassen. 

Het is belangrijk wanneer jij met jouw organisatie en optimale klant ervaring wil bereiken om het 4C model volledig toe te passen en hierbij een website te hebben die is gebaseerd op de wensen en behoeften van klanten. Wil jij graag een nieuwe website voor jouw organisatie? Tools2Grow kan een website op maat bouwen voor jouw bedrijf

4C model

 

Wat is het 4C model?

Zoals in bovenstaande tekst vermeld is het 4C model afgeleid van het traditionele 4P model. Hoewel je bij het 4P meer gericht bent op het product, wordt de focus bij het 4C model meer gericht op de klant. Het 4C model is ontwikkeld als reactie op de veranderende markt en de groeiende behoefte aan klantgerichtheid. Tegenwoordig wordt het steeds populairder onder marketeers. Dit omdat bedrijven steeds meer inzien dat de klant centraal moet staan in de marketingstrategie. Op die manier kunnen bedrijven namelijk meer waarde creëren voor de klant en zo een betere klantervaring bieden. 

Veel bedrijven gebruiken het 4C model om op deze manier de strategie in te richten op basis van de wensen van de klant. Om op deze manier een betere klantbeleving voor de klant te ontwikkelen. Daarnaast is het voor veel bedrijven belangrijk om mee te gaan met de veranderingen binnen de markt. Denk hierbij aan bedrijven die een product gerichte strategie hebben, voor die bedrijven is het belangrijk een switch te maken naar een klant gerichte benadering.

De kernelementen van het 4C model

Bij het 4C model staat de klant centraal, het is dan ook enorm belangrijk om het 4C model in te vullen op basis van de wensen en de behoeften van de klant. Daarnaast wordt er met het 4C model ook de focus gelegd op de online wereld waarin klanten zich bevinden. Het 4C model is dus niet alleen geschikt voor bedrijven met een specifieke klant benadering, maar bedrijven met een digitale benadering van klanten kunnen dit model ook zeker gebruiken. 

De kern elementen van het 4C model zijn convenience, consumer, communication en cost. Alle aspecten worden beoordeeld op basis van de klant. Wat veel bedrijven wel kennen is het 4P model, hierbij worden alle P’s beoordeeld op basis van het product. Wanneer er wordt gekeken naar de P van prijs en C van cost, gaat het bij de prijs om de prijs van het artikel, maar bij de C gaat het om de prijs die de klant bereid is te betalen voor jouw product. Op deze manier leer jij als bedrijf de klant beter begrijpen en kan je met een betere klantbenadering te werk. Dit zal de klanttevredenheid van jouw bedrijf vergroten. Hierbij is het wel belangrijk dat het 4C model naar juistheid wordt beoordeeld. 

4C model

Klant onderzoek - voor jouw 4C model! 

Het is enorm belangrijk wanneer jij het 4C model gaat beoordelen dat je dit doet op basis van de wensen en behoeften van de klant en wat is een betere manier om dit te beoordelen dan op basis van een goed klant onderzoek? Wanneer jij jouw doelgroep wil onderzoek is het als eerst belangrijk om te weten wie jouw doelgroep precies is. Je kan jouw doelgroep in kaart brengen door een doelgroep analyse uit te voeren. Hier breng je een persona, de customer journey en de wensen en behoeften van jouw klanten in kaart. Ook kom je er op deze manier achter welke doelgroep(en) het beste bij jouw bedrijf passen. 

Je kan een klant onderzoek op twee manieren aanpakken. Als eerst kan je beginnen met een deskresearch. Dit doe je om wat algemene informatie te verzamelen met betrekking tot jouw klanten. Vervolgens kan je dit onderzoek aanvullen op basis van kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Wil jij meer diepgaande informatie uit jouw onderzoek halen? Dan is een kwalitatief onderzoek meer geschikt voor jouw bedrijf. Door diepgaande inzichten te verzamelen kan jij op een zo compleet mogelijke manier het 4C model invullen. 

 

Wat behoort er onder het 4C model? - de betekenis!

Het 4C-model bestaat uit vier focuspunten die bedrijven kunnen helpen bij het creëren van waarde voor de klant, namelijk Customer solution, Customer costs, Convenience en Communication. Hieronder gaan we hier nog even wat dieper op in.

Customer solution - 4C model

Bij customer solution draait het om het begrijpen van de behoeften en problemen van de klant en het bieden van oplossingen die deze behoeften vervullen. Het is belangrijk dat bedrijven zich richten op probleemoplossing van klanten. Zo kun je als bedrijf echt van waarde zijn. Deze problemen kunnen opgelost worden door het aanbieden van bepaalde diensten of innovatieve producten. Door zo specifiek mogelijk in te spelen op de behoefte van de klant kun je je als bedrijf onderscheiden en zo klantloyaliteit opbouwen. 

Bij Tools2Grow wordt customer solution bijvoorbeeld toegepast door het aanbieden van verschillende online marketing diensten, zoals SEO, om zo de online vindbaarheid van de klant te verbeteren. Dit lost dus voor de klant het probleem op dat zij online slecht vindbaar zijn. 

Customer costs - 4C model

Customer costs heeft betrekking op de kosten die klanten moeten maken om gebruik te maken van het product of de dienst. Deze moeten voor de klant altijd zo laag mogelijk zijn. Als bedrijf kun je hierop inspelen door verschillende prijsstrategieën te hanteren die de betaalbaarheid bevorderen. Daarnaast kun je de efficiëntie en het gemak voor de klant verhogen en zo de waarde vergroten. 

Een voorbeeld van het Customer costs principe in actie is wanneer een online supermarkt gratis bezorging aanbiedt bij bestellingen boven een bepaald bedrag. Dit minimaliseert de kosten voor de klant en maakt het makkelijker om online boodschappen te doen, wat resulteert in een positieve klantbeleving.

Convenience - 4C model

Daarnaast is ook convenience een erg belangrijk onderdeel van een marketingstrategie. Gemak speelt namelijk een belangrijke rol in de klanttevredenheid. Als bedrijf doe je er dan ook goed aan om zo veel mogelijk gemak te bieden aan de klant. 

Een voorbeeld van convenience toepassen als bedrijf is het zorgen voor een gebruiksvriendelijke website. Tools2Grow kan jouw bedrijf helpen een website op maat te maken die zo gemakkelijk mogelijk is voor jouw klanten om te gebruiken. Zo kun je je klanttevredenheid verhogen en zo een concurrentievoordeel behalen. 

Communication - 4C model

Tot slot is ook effectieve communicatie een essentieel onderdeel voor succesvolle marketing. Bedrijven moeten duidelijk, relevant en boeiend communiceren met hun klanten, zowel online als offline. Door de juiste boodschap op het juiste moment over te brengen kun je de betrokkenheid van je klanten vergroten en zo je merkimago versterken.

Een effectieve manier om goed met je klanten te blijven communiceren is bijvoorbeeld door de lijntjes kort te houden en hen regelmatig op de hoogte te houden middels een nieuwsbrief. Daarnaast is het ook altijd belangrijk om goed te luisteren naar de behoeften van je klanten. Zo kun je een sterke band met je klanten opbouwen. 

4 model

 

Het 4C model voor jouw marketingmix

Een marketingmix is een combinatie van elementen die relevant zijn bij het invullen van de marketingstrategie. Vaak vormt een marketingmix een onderdeel van een implementatie of actieplan. Hierin wordt dan gedeeld hoe jij als bedrijf de marketingmix het beste kan inzetten. De traditionele marketing mix die velen kennen is het 4P model. Maar de marketingmix die redelijk nieuw is binnen de marketing wereld is het 4C model. Het 4C model wordt binnen de meeste bedrijven ingezet om de marketingstrategie van het bedrijf te bepalen, gericht op de klant. 

Het 4C model gaat een steeds belangrijkere rol spelen binnen jouw marketingmix, daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze verschuiving in de markt. Op deze manier kan jij ervoor zorgen dat jouw marketingstrategie up-to-date is. Het is bij het 4C model cruciaal om dit te beoordelen op basis van de informatie die jij van jouw klanten hebt gekregen. Het is slim om het 4C model toe te voegen aan jouw marketing mix omdat jij op deze manier echt inspeelt op de wensen en de behoeften van de klant. Wanneer jij dit met jouw bedrijf doet, zal dit ervoor zorgen dat de klanttevredenheid binnen jouw bedrijf veel hoger wordt. 

Wanneer jij door jouw klanten makkelijker gevonden wil worden op het internet is het belangrijk om bewust te zijn van de wensen en behoeften van de klanten, Hierbij kan er gebruik worden gemaakt van SEO, op deze manier ben jij makkelijker vindbaar voor jouw klanten. 

Het 4C model beoordelen - hoe doe ik dat?

Wanneer jij de stap binnen de organisatie wil zetten waar je van het traditionele marketing mix model af wilt en wil beginnen aan het 4C model is het belangrijk om te weten welke stappen je moet ondernemen. Zoals in bovenstaande tekst verteld werkt het 4C model op een andere manier dan het 4P model. Jij kan jouw SEO laten uitbesteden bij Tools2Grow

Stap 1 - doelgroep onderzoek - 4C model 

Zoals eerder aangegeven in deze tekst is het ontzettend belangrijk om doelgroep onderzoek te doen onder jouw huidige maar ook potentiële klanten. Op deze manier krijg je inzicht in wat jouw (potentiële) klanten belangrijk vinden.

Het is belangrijk bij het uitvoeren van een doelgroep onderzoek om te weten wie jouw doelgroep is. Je zal waarschijnlijk al een aantal klanten hebben, maar vallen deze klanten daadwerkelijk onder jouw doelgroep? Kom er eerst achter wie jouw doelgroep is, voordat je een doelgroep onderzoek uitvoert. Wanneer jij jouw doelgroep in kaart hebt gebracht door een persona te maken en door interviews uit te voeren, kan jij jouw onderzoek naar de 4C’s starten. Onderwerpen die belangrijk zijn om te behandelen tijdens dit onderzoek zijn onderwerpen zoals:

 • Wat is de behoeften van de klant? 
 • Welke kosten verwacht de klant bij jouw product? 
 • Wat vindt de klant belangrijk wanneer het gaat over gemak? 
 • Welke communicatie middelen vindt de klant belangrijk? 

Heb jij jouw website al conversie gericht ingericht? Hierbij is het belangrijk om het gedrag van jouw gebruikers te kennen. Dit kan ook worden achterhaald door doelgroep onderzoek. Ben jij benieuwd wat Tools2Grow kan doen voor jouw conversie optimalisatie? Neem dan nu de dienst B2B conversie optimalisatie af bij Tools2Grow

Stap 2 - Het beoordelen van de 4C’s 

Bij het onderdeel ‘customer solution’ ga je dieper in op de gegevens die je hebt verzameld rondom de vraag “wat is de behoeften van de klant?”. Jij als bedrijf wilt namelijk een oplossing bieden voor het probleem die de klant heeft, of terwijl de behoeften die de klant ervaart. Wanneer jij een oplossing levert voor de klant is jouw aanbod beter afgestemd op de doelgroep. 

Bij het onderdeel ‘cost’ gaat het in op de aanschafprijs van jouw product en de prijs die de doelgroep hier voor wil betalen. Het gaat hierbij niet alleen over de prijs van het product, maar ook de kosten die erbij kunnen komen kijken wanneer de klant het product aanschaft. Denk hierbij aan eventuele verzendingskosten of parkeerkosten wanneer de klant het product wil ophalen. Het is hierbij belangrijk om naar het gehele beeld te kijken en op basis van jouw onderzoek dit onderdeel goed te kunnen beantwoorden. 

Bij het onderdeel ‘convenience’ gaat het om het gemak dat de klant ervaart wanneer die jouw product wil aanschaffen. Dit gaat in op vraag “wat vindt de klant belangrijk wanneer het gaat over gemak?”. Dit kunnen allerlei aspecten zijn en is een brede vraag, hier kunnen veel wisselende antwoorden op komen, omdat het ook belangrijk is deze vraag breed te bekijken. Denk hierbij aan het gebruikersgemak van de website, maar ook aan het gebruikersgemak van het product. Neem alle relevante antwoorden met betrekking tot gemak mee bij deze C van het 4C model. 

Als laatste onderdeel van het 4C model komt communication aan bod. Het onderdeel communication is afkomstig van de P van promotie. Het gaat hierbij om de manier hoe de klant wil dat jij communiceert. Dit kan door middel van social media, telefonisch contact, etc. Het gaat hierbij erom wat voor de klant belangrijk is. 

Stap 3 - de 4C’s implementeren binnen jouw bedrijf!

Nu je jouw 4C model volledig hebt ingevuld is het belangrijk de meest opvallende punten mee te nemen in de implementatie van jouw bedrijf. Bij de implementatie ga je de 4C’s werkelijkheid maken. Dit kan worden gedaan door een implementatie plan te schrijven gericht op de doelstellingen die per 4C gehaald moeten worden. Denk hierbij aan specifieke actie punten. 

 

Het 4C model in de praktijk - hoe pas jij het model toe? 

Het 4C model daadwerkelijk toepassen in de praktijk kan als sommige bedrijven als lastig worden ervaren. Omdat de traditionele marketing mix gefocust is op het product ligt hierbij de volledige focus op de consument. Hierdoor moeten bedrijven een schuiving maken en hier met het gehele bedrijf aan werken om de kant op nummer een te zetten in de marketing mix. Het is belangrijk bij het uitvoeren van het 4C model dat je door middel van de implementatie dat je hebt gemaakt de doelstellingen probeer waar te maken. 

Cultuurverandering binnen het bedrijf - 4C model 

Door dat je als bedrijf op een andere manier te werk gaat dan wat je gewend bent kan het mogelijk zijn dat er een verschuiving zit in de cultuur. Het is hierbij enorm belangrijk om je personeel mee te nemen in de doelstellingen die je hebt gemaakt rondom de marketingmix. Dit kan betekenen dat er nieuwe processen, trainingen en communicatiemethoden moeten worden geïntroduceerd om de organisatie op één lijn te krijgen met deze nieuwe benadering. 

De nieuwe marketingmix integreren in de bedrijfsstrategie 

Het is belangrijk wanneer je hebt gekozen om aan de slag te gaan met het 4C model in plaats van het traditionele model dat je deze plannen integreert in jouw bedrijfsstrategie. Dit betekent dat de besluitvorming op alle niveaus van het bedrijf moet worden doordrongen van de 4C-principes. Van productontwikkeling tot klantenservice, elk aspect van het bedrijf moet gericht zijn op het creëren van waarde voor de consument.

Monitoren aan aanpassen waar nodig - 4C model in de praktijk 

Wanneer je als bedrijf aan de slag bent gegaan met het implementeren van het 4C model binnen het bedrijf is het belangrijk om regelmatig de stand van zaken te monitoren en aan te passen. Hierbij is het belangrijk dat je voortdurend de prestaties meet, feedback van consumenten verzamelt en bereid bent de strategieën aan te passen. Dit aanpassingsvermogen is belangrijk omdat consumentenvoorkeuren en marktomstandigheden voortdurend veranderen en je hierbij aantoont dat het 4C model ontzettend belangrijk is binnen jouw organisatie. 

 

Tips voor het toepassen van het 4C model

Het is belangrijk bij het integreren van het 4C model dat je rekening houdt met een aantal tips om het proces te vermakelijken.  Hier zijn enkele waardevolle tips die kunnen helpen bij het succesvol implementeren van het 4C-model. 

Tip 1 - Een diepgaand consumenten onderzoek - ken je klant!

In de tekst is het al eerder verteld dat het ontzettend belangrijk is dat je jouw klant kent en weet wat de voorkeuren van de klant zijn. Wanneer jij jouw klant kent en de wensen en behoeften van de klant centraal hebt kan je ervoor zorgen dat jouw 4C model naadloos aansluit op deze wensen en behoeften. Dit zorgt er niet alleen voor dat jij jouw klanten beter van dienst kan zijn, maar ook dat jouw klanten tevredener zullen zijn wanneer zij een dienst of product bij jou zullen afnemen. Bij het 4C model is de klant kennen echt the key tot het succes!

Tip 2 - Vraag feedback om jouw 4C te optimaliseren 

Wanneer jij jouw 4C model hebt geoptimaliseerd binnen de organisatie is het belangrijk om feedback te vragen aan de klanten. Op deze manier weet jij zeker dat jouw klanten tevreden zijn met de veranderingen binnen het bedrijf. Daarnaast geeft het je ook handvaten om bepaalde zaken binnen de organisatie aan te passen en bij te sturen wanneer de klanten mogelijk niet tevreden zijn. 

Tip 3 - Zorg voor voldoende informatie bij het personeel

Als je er voor kiest om te werken met een 4C model is het belangrijk om jouw personeel uit te leggen wat een 4C model is en hoe zij deze het beste kunnen implementeren binnen de organisatie. Neem hierbij jouw doelstellingen mee en zorg dat zij op de hoogte zijn van het implementatieplan. Zij zijn uiteindelijk diegene die het verschil kunnen maken wanneer het gaat over de switch van het traditionele model naar het vernieuwde 4C model.

 

De trends voor 2024 - het 4C model

Voor 2024 zijn er verschillende trends waar jij als bedrijf rekening mee kan houden om beter in te spelen op de wensen en behoeften van de klanten. Hierbij gaat het met name om de klantbeleving die klanten ervaren wanneer zij een aankoop bij jouw bedrijf doen. Er zijn verschillende ontwikkelingen in de markt die hier een grote invloed op gaan hebben. 

AI - gedreven technologieën 

De trend die in 2023 een grote invloed heeft gehad op de beleving van klanten, maar die in 2024 nog een grotere rol gaat spelen zijn AI gedreven technologieën. Dit kunnen verschillende technologieën zijn die de beleving van klanten kan bevorderen. 

 • AI chatbots: AI chatbots hebben de afgelopen jaren een grote rol gespeeld in de klanten service. Veel websites maken hier al gebruik van omdat het niet alleen een fijne oplossing is voor klanten, maar ook tijdbesparend is. 
 • Voice assistants: Stemgestuurde zoekopdrachten gaan steeds een grotere rol spelen in Google. Daarom is het begrijpen van deze stemgestuurde zoekopdrachten enorm belangrijk. Een AI voice assistant kan hierbij erg helpen. 
 • Gepersonaliseerde content aanbevelingen: Door de opkomst van AI stelt het marketeers in staat beter de behoeften van klanten te begrijpen. Hierdoor kan er beter gepersonaliseerde content worden aangeboden waardoor de klanttevredenheid mogelijk gaat stijgen. 

User-Generated Content - het bouwen van vertrouwen!

User Generated Conent zal een blijvende impact hebben op de marketing wereld in 2024. Hierbij gaat het om alle content die door gebruikers wordt gemaakt, dit kan gaan over het schrijven van een recensie, het plaatsen van een sociale media post of samenwerkingen met influencers. Dit is niet alleen belangrijk voor jouw merk, maar ook erg goed voor de ervaring van klanten.

 • Vertrouwen en geloofwaardigheid bij de klant: Doordat andere klanten/gebruikers jouw product delen op sociale media zorgt dit ervoor dat er vanuit de potentiële klanten meer vertrouwen en geloofwaardigheid is. Hierdoor krijgen de potentiële klanten of gebruikers een idee van hoe jouw product of dienst is.  
 • Het creëren van sociale bewijskracht: Wanneer klanten een positieve ervaring delen op sociale media kan dit worden gezien als een onderdeel van het creëren van sociale bewijskracht. Hierdoor zullen potentiële klanten/ gebruikers eerder in staat zijn het product of de dienst aan te schaffen. 
 • Het opzetten van influencer samenwerkingen: Influencers zijn personen die actief zijn op sociale media die een grote invloed kunnen uitoefenen op hen volgers. Hierdoor worden zij vaak ingezet door bedrijven om de doelgroep te beïnvloeden. 

 

Jouw marketing mix met Tools2Grow

Wanneer het aankomt op het 4C model gaat het om het creeren van een zo goed mogelijke klant ervaring. Dit wordt gedaan door het 4C model toe te passen binnen de organisatie waarbij de klant het uitgangspunt is. Veel bedrijven zullen bekend zijn met het 4P model, waar het product centraal staat. Het is belangrijk voor jou als bedrijf om inzicht te hebben in de wensen en behoeften van klanten en hiervoor effectief de 4C’s in te zetten binnen jouw organisatie. 

Weet jij niet goed hoe jij met jouw bedrijf het beste kan inspelen op de wensen en behoeften van jouw klanten? Geen zorgen! Tools2Grow kan jou helpen op verschillende gebieden wanneer het gaat om onlinemarketing. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken!

 

Bij het 4C model ligt de focus op de klant, terwijl bij het 4P model de focus ligt op het product, de prijs, de plaats en de promotie. Het 4C model is daardoor meer gericht op de behoeften en wensen van de klant, waardoor bedrijven een klantgerichte benadering kunnen verwachten.

Het 4C model is enorm belangrijk voor bedrijven die streven naar een optimale klantervaring. Door de klant centraal te stellen en te focussen op Customer soluitoon, Customer costs, convenience, kunnen bedrijven waarde toevoegen en de klanttevredenheid hopelijk vergroten!

Een bedrijf kan het 4C-model implementeren door eerst een grondig doelgroeponderzoek uit te voeren. Vervolgens beoordeelt het bedrijf de 4C's op basis van klantbehoeften en ontwikkelt het een implementatieplan met specifieke actiepunten om de 4C's in de praktijk te brengen.

Benieuwd naar onze ideeën voor jouw bedrijf?

Share this story: