Online marketing plan

Marketing is een zeer belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Het is namelijk de manier om klanten naar je bedrijf toe te trekken. Klanten zijn immers de motor van je onderneming. Ook als je al een aantal vaste klanten hebt, blijft het belangrijk om steeds weer opnieuw op zoek te gaan naar nieuwe klanten. Dit kun je effectief bewerkstelligen door het maken van een online marketing plan. Hiermee leg je het fundament en kun je veel verschillende kanten op. In wat voor branche je ook actief bent, een online marketing plan is altijd een krachtig iets. Maar waar moet je op letten en wat zijn belangrijke aspecten om rekening mee te houden?

Wat is een online marketing plan

Een online marketing plan houdt in hoe jij met jouw producten of diensten inspeelt op de wensen en behoeften van de doelgroep. Het is belangrijk om een online marketing plan te hebben binnen jouw organisatie omdat je op deze manier weet hoe je de klanten kan bereiken en waar hun behoeften liggen. Zo kan je uiteindelijk, met een goed plan, beter inspelen op de wensen en behoeften van de klanten. 

Daarnaast is het belangrijk om een goed online marketingplan te hebben, omdat je hierdoor niet alleen beter kan inspelen op de wensen en behoeften van de doelgroep, maar hierdoor ook de budgetten binnen de organisatie beter kan beheren. Wanneer je een online marketingplan hebt gemaakt stelt het je in staat om de verwachten kosten van marketing gerelateerde werkzaamheden te plannen en budgetten beter te verdelen. Op deze manier krijg je beter inzicht in de kosten die de marketingafdeling maakt en kan je beter bepalen waar jij de budgetten in wilt investeren. 

Ook kan het ervoor zorgen dat je meer consistentie krijgt in de communicatie naar de doelgroep. Denk hierbij aan de communicatie op de online kanalen maar ook de communicatie via de mail. Het is belangrijk dat een bedrijf een sterkte en consistente manier van communiceren heeft. Dit zorgt ook voor een stukje herkenbaarheid. 

Een strategisch online marketingplan 

Om het verschil te benadrukken tussen een online marketing plan en een strategisch online marketingplan wordt dit verder toegelicht. Het verschil zit hem met name in het feit dat een strategisch online marketingplan op een strategischere wijze is ingezet. Denk hierbij aan het invoeren van langer termijn doelen, diepgaandere analyses, het beschrijven strategieën en het maken van een gedetailleerde planning. Terwijl een online marketing plan veel meer gericht is op de korte termijn acties, dit is vaker een een document dat de online marketing activiteiten binnen een bedrijf ondersteunt. 

Het is belangrijk om na te denken wat voor jouw organisatie belangijker is. Wil je een plan dat gefocust is op de langer termijn? Dan past een strategisch online marketingplan misschien beter bij jou!

Marketingplan webshop - wat is het verschil? 

Ben jij de trotse eigenaar van een leuke webshop? Dan ben je vast benieuwd hoe jij een marketingplan webshop moet gaan ontwikkelen. Een effectief marketingplan is de sleutel tot het bereiken van je doelen en het laten groeien van je e-commercebedrijf. Laten we de belangrijkste stappen die je kunt nemen om je webshop te promoten en je verkoop te stimuleren toelichten! 

Conversie optimalisatie 

Conversie optimalisatie, als webshop eigenaar heb je er vast al een keer van gehoord. En dit is dan ook zeker en belangrijk punt om mee te nemen in jouw online marketing plan. Met conversie optimalisatie probeer jij jouw webshop volledig te optimaliseren op basis van de wensen en behoeften van jouw webshop bezoekers. Er zijn verschillende technieken die hiervoor gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan: 

 • A/B testen: hierbij vergelijk je twee verschillende versies met elkaar om te kijken welke versie het beste werkt!
 • Multivariate testing: hierbij vergelijk je niet twee versies met elkaar, maar vergelijk je juist meerder versies. 

Daarnaast is het ontzettend belangrijk voor webshops dat de gebruiksvriendelijkheid op mobiel erg hoog ligt. Ben jij er nog niet van overtuigd dat jouw webshop aan een goed niveau voldoet? Je kan een webshop op maat laten maken door Tools2Grow

online marketing plan

Hoe maak ik een goed online marketing plan - in 10 stappen 

Het maken van een goed online marketingplan kan best wat tijd kosten. Daarom is het belangrijk om hier een goede planning voor te maken en de doelstellingen voor dat je begint te beschrijven. Vervolgens moet je onderzoek doen naar de markt, op deze manier kan je jouw positie in de markt in kaart brengen. Vanuit daar ga je kijken naar hoe jij jouw online marketing plan het beste kan gaan invullen. Wat werkt het beste voor jouw doelgroep en welke middelen zijn nodig om de doelstellingen te bereiken? 

Wanneer je nog nooit een online marketing plan hebt gemaakt kan het soms lastig zijn om een start te maken. Om jou verder op weg te helpen hebben wij 10 stappen in kaart gebracht die jou verder op weg helpen met het maken van jouw online marketing plan! 

Stap 1 - Doelstellingen vaststellen 

Het is zeer belangrijk om na te gaan wat jij precies wil bereiken met je online marketingplan. Dit klinkt misschien gek, want jij wil uiteraard producten verkopen, of dat mensen diensten bij je afnemen. Maar dit kan ook op een meer indirecte en tactische wijze naar voren komen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij bepaalde blogs op je website hebt staan. Blogs met veel kwalitatieve, gratis content. Een plan kan dan als volgt zijn: door zoekmachines wil je dat mensen terecht komen bij deze gratis blogs. Vervolgens lezen zij de kwalitatieve content van deze gratis blogs en denken ze: dit persoon of bedrijf weet wat hij of zij moet doen. Op die manier kun je dus een lead creëren en door verschillende processen leiden. Nadat deze lead je blogs heeft gelezen, kiest hij of zij ervoor om een dienst of product bij je af te nemen.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat jij een klant direct naar een dienst of product wil laten verwijzen. In dat geval moet je weer een hele andere strategie toepassen. Daarom is het belangrijk om dit allemaal te verwerken in je online marketingplan.

Stap 2 - Doelgroep identificeren 

Een ander belangrijk onderdeel van het online marketingplan is het vaststellen van je doelgroep. Dit is om meerdere redenen zeer belangrijk. Je doelgroep in kaart brengen, is enerzijds belangrijk om de manier te bepalen waarop jij naar de buitenwereld communiceert. Focus jij je met je bedrijf bijvoorbeeld op mensen in begin 20? In dat geval kun je een wat informelere toon aanslaan. Verkoop je echter producten voor kinderen, dan moet je juist op een kinderlijke, aantrekkelijke manier schrijven. Verkoop jij producten voor oudere mensen, zoals gehoorapparaten? In dat geval is het juist weer aan te raden om een zeer formele toon aan te slaan.

Hierboven hebben wij een belangrijke reden genoemd waarom het vaststellen van de doelgroep belangrijk is, maar er is nog een belangrijkere reden. Voor de marketing gebruiken veel mensen namelijk Sociale Media. Dit is zeer handig, omdat je daar specifiek voor een bepaalde doelgroep reclame kunt maken. Je kunt dan meer leads genereren door specifiek op een bepaalde doelgroep de toon te zetten. Daarom mag het vaststellen van de doelgroep niet ontbreken in het online marketingplan wat je gaat schrijven voor je bedrijf.

Stap 3 - Concurrentie analyse 

Door het uitvoeren van een concurrentieanalyse, krijg je simpel gezegd, inzicht in de concurrenten en hun bedrijfsvoering. Het is belangrijk om hierbij concurrenten te onderzoeken waar jouw klanten dezelfde diensten af kunnen nemen. Op deze manier kan je goed onderzoeken welke diensten zij wel/niet leveren, hoe zij gepositioneerd zijn en welke doelgroepen zij hanteren en benaderen. 

Het is altijd belangrijk en interessant om een concurrentieanalyse uit te voeren, ook al denk je misschien dat jij niet veel concurrentie hebt. Juist door het uitvoeren van een concurrentieanalyse krijg je een goed beeld van de markt waarin jouw bedrijf zich bevindt en krijg je meer inzicht in jouw positie in de markt. 

Wanneer je begint met het uitvoeren van een concurrentie analyse is het belangrijk om te onderzoeken welke aspecten interessant zijn om mee te nemen in jouw concurrentie analyse. Denk hierbij aan prijzen, locatie, doelgroep, sociale media kanalen, etc. Kies wat voor jou het relevantst is en wat jij wilt onderzoeken bij de concurrent. 

Online marketing plan

Stap 4 - SWOT- analyse 

Om de kansen en bedreigingen in de markt te vergelijken met de sterktes en zwaktes van de organisatie wordt er een SWOT- analyse gemaakt. Het doel van een SWOT- analyse is om op op deze manier meer begrip te krijgen van de huidige situatie waarin jouw bedrijf zich bevindt. 

Het laat in een oog opslag zien waar de kansen liggen voor jouw bedrijf en welke punten meer aandacht nodig hebben. Door een goede SWOT- analyse te maken kan jij strategische beslissingen nemen voor jouw online marketing plan. Hierdoor komt jouw online marketing plan op een strategischer niveau en gaat het wat meer richting het strategisch online marketingplan. 

De sterktes en zwaktes  - Interne analyse 

Wanneer je de sterktes en zwaktes van jouw organisatie in kaart gaat brengen voer je een grondige interne analyse uit. Er zijn verschillende modellen die je hiervoor kan gebruiken. Een bekend model die hiervoor kan worden ingezet is het 7S- model. Het 7S- model geeft inzicht in de interne omgevingsfactoren van jouw organisatie, waardoor jij goed kan onderzoeken waar jouw bedrijf in uitblinkt en wat juist nog wat aandacht vereist. 

 1. Systeem - hier wordt er gekeken naar de processen die nodig zijn om bepaalde producten of diensten te leveren. Denk hierbij aan de systemen die jouw organisatie gebruikt 
 2. Strategie - met de strategie van de organisatie wordt er bedoeld welke toekomst plannen de organisatie heeft. Wat zijn de langer termijn doelen? 
 3. Structuur - hoe is jouw organisatie ingedeeld? Denk hierbij aan de verschillende soorten afdelingen binnen het bedrijf en wie verantwoordelijk is voor welk proces. 
 4. Shared values - de shared values gaat over de bedrijfscultuur van de organisatie. Binnen dit onderdeel hoort ook de visie van het bedrijf. Waar werkt het bedrijf naar toe en wat is de bedrijfscultuur? 
 5. Staff - hier wordt het personeelsbeleid van de organisatie bekeken. Dit is een stukje HR wat belangrijk is voor het personeel. Wat voor mensen neemt jouw organisatie aan en hoe motiveer en train je deze mensen? 
 6. Stijl - dit onderdeel gaat over de stijl die het managementteam hanteert. Is de sfeer binnen jouw organisatie erg formeel of juist erg informeel? 
 7. Skills - over welke vaardigheden beschikt jouw personeel of de gehele organisatie? Hierbij kan er worden gekeken naar de sterkte punten van de organisatie. 

Wanneer je bovenstaand model hebt toegepast heb je een goed inzicht over de interne analyse en kunnen de sterktes en zwaktes beter in kaart worden gebracht. Hierbij kan het enorm helpen om het personeel in te schakelen om wat vragen te stellen aan hun! 

De kansen en bedreigingen - de externe analyse 

Wanneer je jouw interne analyse hebt afgerond kan je aan de slag gaan met het maken van een externe analyse. Een externe analyse is een veel omvattende analyse. Denk hierbij goed na wat relevant is voor jou om te onderzoeken. Ook voor de externe analyse zijn er verschillende modellen die kunnen worden gebruikt om dit in kaart te brengen. Een van de bekendste modellen die hier goed bij past, is de DESTEP- analyse. Dit omvat alle externe omgevingsfactoren, ook wel MACRO-factoren genoemd, die mogelijk invloed kunnen hebben op de organisatie. 

 • Demografisch: de demografische factoren van de DESTEP- analyse pmvat de groei en samenstelling van de bevolking. Dit gaat over de doelgroep waar jij je op focust. 
 • Economisch: dit omvat de groei van het inkomen van jouw doelgroep. Stijgt het inkomen of de omzet van de doelgroep? Dan is dit een positief effect voor jouw organisatie 
 • Sociaal- cultureel: hier worden de cultuur en sociale normen van jouw doelgroep bedoelt. Kan jouw product in conflict komen met de sociale normen van jouw doelgroep? 
 • Technologisch: dit omvat de technische ontwikkelingen in de markt. Een grote technische ontwikkeling van 2023 is AI. De technische ontwikkelingen binnen de markt worden vaak de motor van het bedrijfsleven genoemd. 
 • Ecologisch: de zorgen rondom het milieu worden ieder jaar groter. Daarom wordt het voor steeds meer mensen, maar ook bedrijven belangrijker om samen te werken met bedrijven die dit ook belangrijk vinden. 
 • Politiek- juridisch: deze omgevingsfactor slaat op de politieke ontwikkelingen binnen de markt. Zijn er belangrijke wet veranderingen die invloed hebben op jouw makt?

Door bovenstaande externe omgevingsfactoren mee te nemen in de kansen en bedreigingen van de organisatie kan jij er voor zorgen dat jij een complete en onderbouwde SWOT- analyse hebt. 

De confrontatie matrix - waar kan jij op inspelen? 

Wanneer je net een stapje verder de diepte in wilt gaan, voor bijvoorbeeld een strategisch online marketingplan, dan kan een confrontatie matrix enorm helpen. Bij een confrontatie matrix ga je kijken waar je op basis van de interne analyse in kan spelen op de externe analyse. Door middel van een confrontatie matrix ga je scores geven aan de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Je geeft door middel van plussen en minnen aan hoe groot of klein het effect kan zijn. Door de uitkomsten van deze matrix kan je verder gaan met het maken van een goede strategie. In onderstaande afbeelding is een confrontatie matrix te zien

Online marketing plan

Stap 5 - Positionering en waardepropositie

De positionering van een bedrijf verwijst er naar hoe jij jouw merk in de markt positioneert en de waarde propositie is de belofte die jouw merk doet aan jouw klanten. Het is belangrijk om beide goed in kaart te brengen, zodat je weet wat jij kan verwachten van de markt, maar ook wat jouw klanten van jou kunnen verwachten.

De positionering - hoe sta jij in de markt?

De positionering van jouw bedrijf gaat over de positie die jij bij jouw doelgroep wilt innemen in het brein ten opzichten van jouw concurrenten. De positionering van jouw bedrijf bestaat uit de kwaliteiten van jouw organisatie denk hierbij aan het hebben van de laagste prijs of het hanteren van de beste service. Het doel van een goede positionering is om je te onderscheiden van de concurrenten. 

Een voorbeeld van een positionering: 

“Apple positioneert zich als een innovatief technologiebedrijf dat zich richt op het design, de gebruikerservaring en het invoeren van nieuwe technologieën”

De waardepropositie - wat vinden jouw klanten belangrijk? 

De waardepropositie van een bedrijf is de belofte die jouw bedrijf maakt aan je klanten. Het is belangrijk om een goede waardepropositie te hanteren, zodat je de klant overtuigd om jouw product of dienst aan te schaffen. Daarom wordt de waardepropositie soms ook wel de oplossing die het bedrijf biedt voor het probleem van de klant. Je speelt hierbij echt in op het probleem van de klant en de oplossing die jij kan bieden met jouw producten. 

Een voorbeeld van een waardepropositie: 

“Bedrijf X heeft het probleem dat zij niet voldoende traffic hebben naar de website, Tools2Grow kan dit probleem oplossen door een goede SEO strategie te implementeren” 

Stap 6 - Kanaalkeuze 

Wanneer het gaat om de kanaalkeuze binnen een online marketing plan gaat het om de kanalen die jij gaat gebruiken om naar de doelgroep te communiceren. Het is geheel afhankelijk van de doelgroep welke kanalen jij gaat inzetten om de doelgroep te bereiken en benaderen. Bij stap 2 ‘doelgroep identificeren’ heb jij als het goed is jouw doelgroep in kaart gebracht en de wensen, behoeften en het gedrag van de doelgroep geanalyseerd. 

De meeste bedrijven gebruiken een combinatie van verschillende kanalen om de doelgroep optimaal te bereiken. Het is namelijk bijna nooit het geval dat een bedrijf enkel gebruik maakt van een kanaal. Daarom is het belangrijk om meerdere belangrijke kanalen in jouw strategie te implementeren. Om een goed voorbeeld te kunnen geven worden enkele kanalen toegelicht die jij in jouw online marketingplan kunt meenemen. 

Stap 7 - Content strategie 

Het hebben van een contentstrategie kan helpen bij het vaststellen van een richting voor de content die je creëert en deelt. Het zorgt ervoor dat je meer structuur creëert aan je marketing inspanningen en het zorgt ervoor dat je doelgroep gericht ter werk gaat! Wanneer je een effectieve contentstrategie hanteert kan je boeiende content delen die de doelgroep aanspreekt. 

Tegenwoordig is het enorm belangrijk dat bedrijven actief gebruik maken van content en een goede contentstrategie implementeren binnen het bedrijf. Het is hierbij belangrijk om erachter te komen welke content jouw doelgroep aanspreekt en wat zij interessant vinden om te zien. Wanneer je een goede contentstrategie hebt, helpt dit jouw bedrijf om beter in te spelen op de wensen en behoeften van de doelgroep. 

Stap 8 - Budget en middelen 

Wanneer je aan de slag gaat met het maken van een online marketingplan is het belangrijk om de budgetten en middelen die je nodig hebt om het doel te bereiken te bespreken. Wanneer je start met het online marketing plan is het belangrijk om een inschatting te maken met welk budget je wilt werken. Hier kan je verder op borduren in het gehele plan. Dit helpt bij het plannen en coördineren van alle aspecten rondom je online marketing plan. 

Ook is het belangrijk om te onderzoeken welke middelen je nodig hebt om het doel te bereiken. Denk hierbij aan financiële middelen, die er in bovenstaande tekst zijn besproken, maar ook onderzoeksmiddelen. Dit zijn middelen die je nodig hebt tijdens je onderzoek. 

 Stap 9 - Het opstellen van een tijdlijn 

Maak voor jezelf een duidelijke planning met wat wanneer moet gebeuren. Zo zorg je ervoor dat jouw online marketing plan volgens planning wordt uitgevoerd en het op tijd wordt opgeleverd. Maak ook een tijdlijn voor wanneer jouw online marketingplan af is. Op deze manier kan je er voor zorgen dat de werkzaamheden die uit het online marketing plan komen ook volgens planning worden uitgevoerd. 

Stap 10 - Metrieken en KPI's definiëren

Het definiëren van metrieken en KPI’s is noodzakelijk om het succes van jouw online marketing plan te meten. Hiermee kan de voortgang worden gemeten en achteraf het succes. Om deze gegevens nauw in de gaten te houden stelt het je in staat om de organisatie en marketing campagne te ondersteunen en bij te sturen waar nodig is. 

Door het stellen van metrieken en KPI’s kan je er voor zorgen dat je meetbare doelen aan het stellen bent voor het online marketing plan. Hierdoor zal je tijdens het online marketing plan kunnen begrijpen of je op schema ligt, of juist niet. Het is belangrijk om te meten hoe het online marketing in zijn werk gaat en of het daadwerkelijk werkt wat je in gedachten had. Wanneer het niet werkt kom je er op deze manier makkelijk achter en kan je bijsturen waar nodig is. 

 

Online marketing kanalen en campagnes - voor jouw online marketing plan!

Online marketing is in deze tijd niet meer weg te denken uit een online marketing plan, dus ook niet uit die van jou! Het kan misschien zo zijn dat jouw doelgroep minder actief is op sociale media, maar het blijft een belangrijk onderdeel van een marketing strategie om op deze manier meer mensen te bereiken. Voor bedrijven kan dat soms nog even wennen zijn, maar door goede informatie te geven, moet het ook voor jouw bedrijf haalbaar zijn! 

Voor de online marketing kanalen kunnen er verschillende campagnes worden gemaakt, deze campagnes betreffen bepaalde onderwerpen die relevant zijn voor jouw doelgroep. Kies een onderwerp dat actueel en dus ook relevant is. Op deze manier trek je de aandacht van de bezoeker. 

Niet alleen met sociale media, maar ook door middel van Google kun jij jouw nieuwe klanten bereiken. Dit kan gedaan worden door middel van SEO, een enorm belangrijk onderdeel om hoger te komen in de zoekmachine van Google. 

Sociale media - voor jouw online marketing plan!

Socialmediamarketing, welk bedrijf past dit nog niet toe? Het is afgelopen jaren steeds belangrijk aan het worden dat bedrijven actief zijn op verschillende socialmediakanalen. Dit komt doordat nieuwe generaties veel actiever zijn op social media dan in fysieke winkels of kranten. Er zijn verschillende social media kanalen die een bedrijf kan toepassen in het online marketing plan. Denk hierbij aan: 

Sociale media - Facebook 

Facebook is een enorm bekend platform, vooral onder de wat oudere doelgroep. Het platform telt dan ook meer dan twee miljard gebruikers volgens RTL nieuws. Het is belangrijk dat wanneer je er voor kiest om gebruik te maken van Facebook om te onderzoeken wat voor toegevoegde waarde dit kan leveren voor jouw bedrijf. Als eerst is het ontzettend belangrijk om te onderzoeken of jouw doelgroep überhaupt actief is op dit sociale media platform. Wanneer dit niet zo is, is het al een stuk minder relevant. 

Daarnaast is het mogelijk om op Facebook gebruik te maken van Meta. Meta is een bedrijf dat eigenaar is van verschillende apps. Waaronder Facebook! Door middel van Meta kunnen bedrijven verschillende advertenties live zetten om de doelgroep te bereiken. Hoe je de advertenties live zet en met welk budget je dit doet, is helemaal afhankelijk van jouw campagne en doelstellingen! 

Vind jij het lastig om een Facebook ads te maken? Geen zorgen! Besteed je Facebook adverteren uit aan Tools2Grow.  

Sociale media - Instagram

Na koploper Facebook is Instagram ook een enorm bekend platform. Dit platform wordt wat vaker gebruikt door jongeren en jongvolwassenen. Ook dit platform heeft ontzettend veel gebruikers en telt er zeker 1.35 miljard! Op Instagram kun je een account aan maken speciaal voor bedrijven. Dit stelt je in staat om jouw webshop te koppelen met het platform waardoor je de Instagram bezoekers meteen door kan linken naar de webshop.

Net zoals bij Facebook, is Meta de eigenaar van het platform Instagram. Dit stelt je als bedrijf in staat om deze twee platformen aan elkaar te koppelen en hierdoor heb je al jouw advertenties op een plek staan. Dat maakt het ontzettend makkelijk en overzichtelijk om gebruik te maken van de bedrijven die onder Meta vallen. Let hier bij wel op dat je platformen gebruikt die relevant zijn voor jouw doelgroep. 

Sociale media - Twitter

Twitter is een platform dat wordt gebruikt door jongvolwassenen en volwassenen. Meestal zijn gebruikers actief op Twitter om het nieuws en de actualiteit te volgen. Twitter telt in Nederland 286.000 gebruikers volgens RTL nieuws. Echter wordt er wel aangegeven dat het Twitter-aantal flink is gedaald. Twitter wordt door bedrijven gebruikt om de naamsbekendheid van de organisatie te vergroten. 

Ook op Twitter is het mogelijk om te adverteren. Let hierbij wel op met de content die je plaatst. Omdat Twitter in de meeste gevallen wordt gebruikt om op de hoogte te worden gehouden van het actuele nieuws, is het belangrijk dat je jouw content aansluit op de verwachtingen van de gebruikers van het platform. 

Sociale media - Snapchat

Snapchat is een platform dat veelal wordt gebruikt door jongeren tussen de 13 en 25 jaar. Echter zijn de gebruikers in Nederland het meest populair in de leeftijdsgroep 12-19 jarigen. Snapchat wordt gebruikt om foto’s en berichten met elkaar te delen. Ook op het platform SnapChat is het mogelijk om te adverteren. Echter zijn de advertentie kosten van SnapChat wat lastiger in te stellen dan bij de platformen van Meta. Houd er hierbij echt rekening mee dat de doelgroep die je op SnapChat bereikt erg jong is. 

Sociale media - Pinterest

Pinterest wordt over het algemeen gebruikt om inspiratie op te doen. Gebruikers kunnen eigen borden maken en afbeeldingen hierin pinnen. Op het platform Pinterest is het mogelijk om een zakelijk profiel aan te maken. Op deze manier kun je jouw doelgroep op een wat indirectere creatievere manier bereiken. De gebruikers van Pinterest vinden het belangrijk om content te zien die nauw aansluit op de zoekopdracht. Het platform wordt dan ook met name gebruikt om inspiratie op te doen, zorgt dat de content die je hierop plaatst, voldoet aan deze eisen. 

Sociale media - TikTok

TikTok is een jongeren platform dat wordt gebruikt onder de doelgroep 6 tot en met 24 jaar. Eind januari in 2022 telde TikTok maar liefst 3 miljoen gebruikers volgens het NOS. Het is een platform dat blijft groeien en steeds bekender wordt, ook onder de oudere gebruikers.

Een opkomende trend bij TikTok is dat dit platform wordt gebruikt als een soort ‘Google’. De gebruikers van TikTok gebruiken dit platform om op zoek te gaan naar inspiratie voor vakantie, dagjes weg, nieuwe kleding, etc. De content die hierop wordt gedeeld kunnen zowel afbeeldingen als bewegende beelden zijn. Het platform is ontworpen om bewegende beelden op de delen. 

Op TikTok is het ook mogelijk om een bedrijfsprofiel aan te maken. Wanneer je dit hebt gedaan kun je makkelijk een campagne aanmaken. Bij de campagnes bij TikTok kun je heel specifiek de doelgroep bereiken. 

online marketing plan

Sociale media - LinkedIn

LinkedIn is een zakelijk platform waar bedrijven, maar ook personen bijdragen delen over het bedrijfsleven. Het is een effectief platform voor bedrijven om gebruik van te maken. Voor het bereiken van nieuwe potentiële klanten, maar ook voor het werven van nieuwe werknemers. Wanneer jouw doelgroep B2B is, is dit een enorm prettig platform om jouw doelgroep mee te bereiken. 

Ook op LinkedIn is het mogelijk om een bedrijfsaccount aan te maken en hierop te adverteren. Wil je weten hoe je een bedrijfaccount aan moet maken? Check dan de blog LinkedIn bedrijfspagina

Daarnaast is het ook mogelijk om op LinkedIn te adverteren. Dit kan interessant zijn wanneer je bepaalde acties hebt lopen of je doelgroep graag wilt bereiken door middel van LinkedIn. Tools2Grow kan jouw LinkedIn marketing uit handen nemen, zodat jij bezig kan zijn met de kern van jouw organisatie! 

E-mail marketing - bereik jouw klanten via e-mail 

E-mailmarketing is een ontzettend belangrijke tool om te gebruiken wanneer je in contact wil blijven met je doelgroep. Wanneer je gebruikt maakt van e-mailmarketing kan je jouw doelgroep informeren over speciale aanbiedingen en acties. Wat erg belangrijk is bij e-mailmarketing is dat je het zo persoonlijk mogelijk maakt. Klanten houden er niet van wanneer zij het gevoel krijgen dat er een algemene e-mail wordt gestuurd, hierdoor krijgen zij vaak het gevoel dat dit spam is. Zorg daarom bij e-mailmarketing dat je gebruikt maakt van namen en persoonlijke acties. E-mailmarketing is the key voor een goed online marketing plan!

Zoekmachine optimalisatie  - kom hoger in de zoekresultaten van Google

De zoekmachines zijn vaak de plaats die de meeste mensen als startpunt nemen om op zoek te gaan naar bepaalde producten en diensten. Dagelijks struinen miljoenen mensen met verscheidene zoekwoorden de zoekmachines af. Bij het online marketingplan is het daarom allereerst belangrijk om een zoekwoordenonderzoek te doen. In dit gedeelte leggen wij even uit hoe dit er concreet in de praktijk uit kan zien.

Als klanten een bepaald product of dienst zoeken, dan gebruiken ze daarvoor specifieke zoekwoorden. Als bedrijf is het belangrijk dat er een zoekwoordenonderzoek wordt gedaan, zodat je weet welke zoekwoorden eventuele leads creëren die weer tot gevolg hebben dat er een dienst of product bij jou wordt afgenomen. Maar niet elk zoekwoord dat naar je website kan leiden is even waardevol. Stel je voor dat jij als dienst SEO-teksten schrijft. Met zoekwoorden als: SEO-tekstschrijver inhuren, is de kans groot dat je mensen trekt die echt op zoek zijn naar tekstschrijvers. Zoeken ze echter op: tips voor goede SEO-teksten, dan willen ze eerder zelf aan de gang met het schrijven en hebben ze je niet nodig, maar kunnen ze wel op je site terecht komen. Al met al zijn er dus verschillende aspecten waar je op moet letten. Zoekwoorden onderzoek is in ieder geval het fundament van een goed online marketing plan.

Vind jij zoekmachine optimalisatie een lastig onderwerp? Geen zorgen! Bij Tools2Grow kun jij jouw SEO activiteiten laten uitbesteden

Zoekmachine advertenties  - geef jouw bedrijf een extra boost!

Zoekmachine adverteren kan jouw bedrijf een extra boost geven wanneer je hoger in de zoekresultaten van Google wilt komen. Met zoekmachine advertenties, ook wel SEA genoemd, kan je meer traffic genereren naar jouw website. Het verschil met SEO, de organische zoekresultaten in Google, is dat je door middel van ADS bovenaan staat door dat je hier voor betaald. En bij SEO je hiervoor hard moet werken om deze positie te krijgen. Om een voorbeeld te geven van SEA wordt dit door onderstaande afbeelding duidelijker gemaakt.

Online marketing plan

Content marketing - voor jouw online marketing plan!

Content marketing is een ontzettend belangrijk onderdeel in jouw online marketing plan. Het is belangrijk om een content marketing plan te maken wanneer jij jouw online marketing plan hebt afgerond. Het is namelijk belangrijk om op consistente wijze te communiceren naar de doelgroep. Dit zorgt voor een soort herkenning.

Daarnaast is het bij content marketing ontzettend belangrijk om te kijken op welke platformen je de content gaat plaatsen. Zoals in bovenstaande tekst verteld is het belangrijk om op TikTok bewegende beelden te delen en op Twitter content over de actualiteit en meer gericht op het nieuws en ontwikkelingen. 

Door relevante content te plaatsen is het belangrijk om hierbij de betrokkenheid van de doelgroep op te wekken. Dit doe je door relevante content te delen op de juiste kanalen, ook is het belangrijk voor de klantwerving en klantbinding. Door het plaatsen van content ben jij sneller in staat nieuwe klanten te bereiken en je huidige klanten aan je te binden. 

Heb jij nog geen goede content om te gebruiken in jouw online marketing plan of in  jouw strategie? No worries! Laat je content maken door Tools2Grow en krijg een mooie bedrijfsuitstraling door middel van afbeeldingen en video’s. 

Influencer marketing  - om jouw doelgroep te beïnvloeden! 

Influencer marketing is een methode die een bedrijf kan inzetten om de sociale media een extra boost te geven. Het is een advertentie soort wat door middel van het inschakelen van influencers kan worden bereikt. Een influencer beschikt over een groot aantal volgers waardoor het interessant kan zijn om een influencer te gebruiken om nieuwe klanten te werven. 

Let wel op bij het selecteren van influencers dat je een influencer kiest die aansluit op jouw bedrijf, identiteit en de producten die je verkoopt. Denk hierbij aan dat een influencer die veel berichten plaats over make-up en lifestyle, niet geschikt is voor een bedrijf die technische producten verkoopt. 

 

Hoe analyseer ik mijn online marketing plan?

Een ander belangrijk aspect van een online marketingplan is het analyseren van de data. Daar bedoelen wij met name de data van de website mee. Gelukkig zijn er gratis programma's waarmee je een data analyse grondig uit kunt voeren. Daarbij kun je denken aan Google Analytics. Maar wat zijn nu de voordelen van het analyseren van de data, vraag jij je wellicht af.

Welnu, ook dat is het best uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Stel je voor dat jij wil weten of de homepage van je website een beetje aantrekkelijk is. Je kunt deze homepage dan proberen en vervolgens kun jij middels data analyse nagaan hoeveel mensen na het bezoeken van de home page weer van je website af gaan, en hoeveel mensen er blijven. Op basis daarvan kun je dus een conclusie trekken over de homepage. Maar je kunt bijvoorbeeld ook analyseren hoe lang mensen op de website blijven. Zo zijn er nog veel meer zaken waar je aan kunt denken.

 

Meten en verbeteren van online marketing resultaten

Het meten en verbeteren van online marketingresultaten is belangrijk voor het succes van ieder online marketing plan. Door het nauwkeurig volgen van prestatie-indicatoren zoals websiteverkeer, conversieratio's, klikfrequenties en betrokkenheid op sociale media, kun je waardevolle inzichten verwerven. Deze inzichten stellen je in staat om te begrijpen welke aspecten van je online marketinginspanningen effectief zijn en welke gebieden verbetering nodig hebben.

Door regelmatig te meten en te analyseren, kun je snel reageren op veranderende marktomstandigheden en trends. Je kunt je strategie aanpassen en optimaliseren om betere resultaten te behalen. Dit kan als resultaat krijgen: hogere conversies, betere ROI en een verbeterde algehele online aanwezigheid.

Het meten en verbeteren van online marketingresultaten maakt ook een datagestuurde benadering mogelijk. Dit betekent dat beslissingen gebaseerd zijn op feitelijke gegevens en niet alleen op aannemingen. Dit draagt bij aan een meer effectieve en efficiënte marketingaanpak, wat uiteindelijk de groei en het succes van je bedrijf bevordert.

Het gebruik van tools!

Bij het meten en verbeteren van je online marketing resultaten kunnen er enkele tools worden toegepast. De tools van Goolge blijken altijd goed te werken om deze gegevens te meten en te analyseren maar er zijn ook andere tools die interessant kunnen zijn.

Tool 1 - Google Analytics 

Als marketeer is de kans groot dat de tool Google Analytics je bekend voorkomt. Bijna ieder bedrijf dat actief is binnen de marketing werkt met Google Analytics. Het is dan ook een erg handige tool om inzicht te krijgen in de data van jouw website. Het biedt inzichten in het bezoekersgedrag, conversies, de herkomst van het verkeer en nog veel meer relevante informatie! 

Tool 2 - Google Search Console 

Deze tool biedt gegevens en inzichten met betrekking tot de prestaties van je website in Google-zoekresultaten. Je kunt hiermee zoekwoorden, klikfrequenties, indexering en fouten in je website bijhouden.

Tool 3 - Ahrefs 

Ahrefs is een krachtige SEO-tool waarmee je backlinks, zoekwoordposities en concurrentiegegevens kunt analyseren. Of terwijl, het is de tool als jij wilt beginnen met zoekmachine optimalisatie! 

Tool 4 - SEMrush 

Naast de bekende tool Ahrefs, is SEMrush ook een erg bekende tool wanneer een bedrijf wil beginnen met zoekmachine optimalisatie. SEMrush is een uitgebreide tool voor zoekmachineoptimalisatie en concurrentieanalyses. De tool biedt inzichten in zoekwoordprestaties, backlinks, concurrentieanalyse en meer! 

 

Communicatie en samenwerking in het online marketing team

Wanneer jij als organisatie een online marketing plan hebt gemaakt is het belangrijk de desbetreffende afdelingen hiervan op de hoogte te brengen. Dit zorgt ervoor dat de afdelingen op de hoogte zijn van de vervolg stappen en de benodigde acties die ondernomen moeten worden. Naast dat het ontzettend belangrijk is voor het online marketing plan is dit ook ontzettend belangrijk voor een goede samenwerking en communicatie in het team. Wanneer teams goed met elkaar communiceren volgt er een betere samenwerking en betere resultaten. 

Binnen sommige bedrijven kan het erg lastig zijn om de communicatie en samenwerking soepel te laten verlopen. Vooral wanneer er aanpassingen zijn aangebracht door het online marketing plan. Verschillende dingen kunnen helpen om dit beter te laten verlopen. 

Team meetings 

Een team meeting is van groot belang om de afdelingen op de hoogte te houden van de lopende zaken en veranderingen. Dit hoeft niet uren te duren en ook zeker niet iedere week plaats te vinden. Wanneer een bedrijf dit eenmaal in de maand afspreekt voor een uurtje kunnen de belangrijkste zaken besproken worden en is de gehele afdeling op de hoogte. 

Ook kan je er voor kiezen om iedere week een week update in te voeren. Zo kunnen de afdelingen ieder kort vertellen wat de lopende zaken zijn en de doelen zijn voor die week. 

Gebruik van samenwerking tools 

Het kan de samenwerking ook bevorderen om gebruik te maken van relevante samenwerking tools. Door gebruik te maken van deze tools kan ieder inzicht krijgen in de lopende zaken van collega’s en de belangrijkste punten per periode.

Denk hierbij aan situaties waar meerdere afdelingen betrokken zijn bij een project, dan is het super relevant om deze partijen inzicht te verschaffen in de lopende zaken rondom dan project. Zo is iedere afdeling op de hoogte. 

 

Online marketing plan - Tools2Grow helpt je verder!

Een goed marketingplan bestaat uit een aantal cruciale delen. Dit is de basis voor jouw online marketing activiteiten en het begin van een succesvolle campagne. Wil jij het beste online marketing plan creëren voor jouw bedrijf? Laat je dan adviseren over de mogelijkheden. We helpen je graag aan een gedegen plan waarmee jouw bedrijf resultaat gaat behalen. Interesse? Neem contact op met Tools2Grow

 

Je kunt je online marketingplan aanpassen door rekening te houden met de laatste technologische trends, zoals AI en geavanceerde data-analyse, om je strategieën en kanalen te optimaliseren!

Veelvoorkomende valkuilen zijn: te weinig aandacht voor de doelgroep, onduidelijke doelstellingen, geen metingen en analyse, en het ontbreken van een flexibele aanpak om in te spelen op veranderingen.

Je kunt je online marketingplan aanpassen door regelmatig marktonderzoek uit te voeren, trends te volgen en flexibele strategieën te gebruiken, zodat je snel kunt reageren op veranderingen in de markt!

Benieuwd naar onze ideeën voor jouw bedrijf?

Share this story: