KPI conversie optimalisatie | Tools2Grow

 • 10+ jaar online marketing ervaring
 • 9.6 als beoordeling door klanten
 • Meer dan 82 succesvolle projecten

KPI conversie optimalisatie

KPI conversie optimalisatie is een methode die bedrijven gebruiken om hun online prestaties te verbeteren. Door KPI's te monitoren en te analyseren, kunnen bedrijven hun prestaties verbeteren. In deze blog wordt er meer informatie gegeven over de KPI conversie optimalisatie.

Er wordt inhoudelijk ingegaan op de begrippen KPI en conversie. Ook wordt er uitleg gegeven over hoe een bedrijf KPI conversie optimalisatie optimaal kan benutten en welke stappen hiervoor ondernomen moeten worden. 

Vervolgens nemen we je kort mee in de voordelen van KPI conversie optimalisatie. Wist je dat wanneer jij de KPI conversie optimalisatie optimaliseert, je kosten bespaard en een verhoogde omzet kan realiseren? Het is belangrijk wanneer een bedrijf de KPI conversie optimalisatie wil verbeteren om een goede website te hebben. Hiervoor kan een bedrijf bijvoorbeeld een website op maat laten maken. Dit zorgt voor een betere gebruiksvriendelijkheid.

KPI conversie optimalisatie

Wat is KPI conversie optimalisatie?

Voordat we de diepte induiken met lastige begrippen en actie punten, beginnen we eerst bij het begin, namelijk de begrippen. KPI conversie optimalisatie, het is een hele mond vol, maar een ingewikkeld begrip is het niet. 

KPI conversie optimalisatie kan bedrijven helpen om hun doelen te bereiken door een doelgerichte aanpak. Door KPI's te monitoren en te analyseren, kunnen bedrijven hun website, hun marketinginspanningen en hun producten of diensten aanpassen en verbeteren. Hierdoor kunnen doelen makkelijker bereikt worden en kan het bedrijf groeien.

Wat is een KPI? 

In bovenstaande alinea hebben we kort uitgelegd wat het begrip KPI conversieoptimalisatie inhoud. Maar wat is een KPI? KPI is een afkorting voor een groter begrip, kritieke prestatie-indicator. Met KPI conversie optimalisatie kan je de prestaties van een bedrijf meten. Door middel van de KPI’s is de voortgang van bepaalde zaken binnen een bedrijf meetbaar en concreet. 

Het is belangrijk om de KPI conversie optimalisatie van de organisatie duidelijk in kaart te hebben. Welke KPI’s moeten worden onderzocht en geanalyseerd? Door duidelijke KPI’s te hebben en deze te analyseren kan er worden gekeken naar de prestaties van verschillende afdelingen. Het is belangrijk om KPI’s voor zowel de langer termijn als korter termijn op te stellen. 

Er kunnen verschillende aspecten worden gemeten door middel van KPI’s. Dit kan iets zijn waar het bedrijf tegen aan loopt, maar ook bepaalde doelen die behaald moeten worden en waar de voortgang van gemeten dient te worden

De verschillende soorten KPI’s 

Er zijn verschillende soorten KPI’s waar een organisatie naar kan kijken. De verschillende soorten KPI’s binnen een organisatie worden in onderstaande tekst verduidelijkt. 

 • Algemene KPI’s: de algemene KPI’s gaan over de groei van het marktaandeel, het aantal nieuwe klanten en de tevredenheid van de klanten. Het verschilt per organisatie wat algemene KPI’s kunnen zijn. 
 • Financiële KPI’s: de financiële KPI’s binnen een organisatie hebben betrekking tot de omzet, rentabiliteit, de kosten en eventueel andere relevante kosten binnen de organisatie. 
 • HR gerelateerde KPI’s: deze KPI’s hebben te maken met de personeelszaken binnen de organisatie. Denk hierbij aan het personeelsverloop, de snelheid van bepaalde dossier behandelingen en de arbeidsproductiviteit. 
 • Verkoop KPI’s: de verkoop KPI’s hebben betrekking tot de kennis van de verkopers binnen de organisatie, het aantal verkochte producten en het aantal retours. 

De benoemde KPI’s kunnen per organisatie verschillend zijn. Een dienstverlenend bedrijf kan andere KPI’s hebben dan een productie bedrijf. Houd hier rekening mee wanneer KPI’s worden vastgesteld. 

Waar moeten KPI conversie optimalisatie aan voldoen? 

De KPI conversie optimalisatie moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om een KPI te zijn. Er moeten juiste cijfers en meet indicatoren worden gebruikt. Om duidelijk te maken waar een KPI conversie optimalisatie aan moet voldoen wordt er een overzicht gegeven van de voorwaardes. 

 • KPI’s moeten de ‘key’ zijn voor de organisatie 
 • KPI’s moeten aansluiten bij de missie en visie van een organisatie 
 • Een KPI moet voldoende meetbaar zijn 
 • Een goede KPI moet concreet omschreven worden 
 • Een KPI moet, net zoals andere doelstellingen, haalbaar en realistisch zijn 
 • Het vastleggen van een KPI moet eenvoudig zijn
 • Een KPI is geen doel, maar een hulpmiddel

 

Wat is conversie? 

Met conversie wordt er binnen de marketing bedoeld, het aantal website bezoekers dat overgaat tot een bepaald conversiedoel. Wat dit conversiedoel is, is afhankelijk van de interne doelen van de organisatie. Dit kan het invullen van een aanvraag formulier zijn, maar ook het afronden van een aankoop op de website.

Het meten van conversie getallen op de website kan voor verschillende relevante inzichten zorgen voor een bedrijf. Dit geeft voor een website bijvoorbeeld aan welke call to actions wel en welke juist niet werken. Door vervolgens in te spelen op de acties die wel werken op de website kan op deze manier de website conversie geoptimaliseerd worden. Er zijn verschillende tools die gebruikt kunnen worden tijdens het analyseren en meten van de conversie van een website. Voor bedrijven kan het helpen om de website te laten optimaliseren door externe marketeers. 

Micro conversie en macro conversie 

Binnen de conversie kan er onderscheid worden gemaakt tussen twee verschillende soorten conversie. Er bestaan micro en macroconversies. Beide begrippen gaan in op een andere fase van de customer journey van de website bezoeker. De begrippen kunnen meer inzicht geven in de keuzes die een website bezoeker maakt in de beginfase en in de eindfase van het websitebezoek. 

De microconversie is de eerste stap die een bezoeker neemt. Hier toont de bezoeker de eerste interesse in de producten of diensten die deze website aanbiedt. De microconversie kan vaak worden gezien als een tussenstap tot de macroconversie plaats vindt. Voorbeelden van een microconversie zijn:

 • Het inschrijven op de nieuwsbrief 
 • Een video bekijken 
 • Een informatie brochure downloaden 
 • Delen van content 
 • Het aanmaken van een account

De macroconversie is de stap die in de meeste gevallen na de microconversie komt, dus na het eerste bezoek. Dit worden ook wel de hoofddoelen genoemd van het genereren van conversie op de website. In de praktijk kunnen bedrijven een KPI conversie optimalisatie en een macroconversie soms met elkaar verwarren. Een macroconversie zorgt er uiteindelijk voor dat een KPI conversie optimalisatie wordt behaald. 

Voorbeeld:

De KPI conversie optimalisatie van een bedrijf is om 100 offerte aanvragen binnen te krijgen binnen een periode van een maand. Een macroconversie is, in dit geval, een offerteaanvraag via de website. 

 

Hoe kan KPI conversie optimalisatie worden ingezet?

De KPI conversie optimalisatie verwijst naar de acties die een bedrijf kan ondernemen om de mate waarin een KPI conversie optimalisatie wordt bereikt te meten. De resultaten die uit deze conversie metingen komen worden vaak uitgedrukt in percentages of verhoudingen. Deze metingen kunnen worden toegepast op de KPI’s die eerder zijn benoemd in deze blog. Het is belangrijk voor organisaties om deze KPI metingen bij te houden, zodat een organisatie weet wat de resultaten zijn van bepaalde KPI conversies. 

Daarnaast kan deze worden geoptimaliseerd in 5 stappen. Deze 5 stappen zorgen ervoor dat organisaties de inspanningen kunnen richten op het verbeteren van de factoren die van invloed zijn op de conversies van de ingestelde KPI conversie optimalisatie. Dit kunnen verschillende factoren zijn, denk hierbij aan het implementeren van verbeteringen of het testen van nieuwe strategieën voor de website. 

De stappen naar een betere KPI conversie optimalisatie 

In onderstaande afbeelding is te zien welke stappen ondernomen kunnen worden wanneer een bedrijf de KPI conversie optimalisatie wil optimaliseren. De stappen kunnen een bedrijf handvaten geven om deze optimalisaties in te voeren. Denk hierbij aan het bepalen van een goed doel, het kiezen van relevante KPI conversie optimalisatie en het instellen van metingen. Wanneer alle stappen zorgvuldig zijn doorgenomen kan dit ervoor zorgen dat de website van het bedrijf conversie geoptimaliseerd is. 

KPI conversie optimalisatie

Stap 1 - Bepaal het doel!

Voordat je begint met het doorlopen van de stappen is het belangrijk om goed en duidelijk omschreven doel voor ogen te hebben. Wanneer er geen doel is vastgesteld kunnen deze stappen niet worden doorlopen. 

Het is belangrijk dat een organisatie weet wat er bereikt moet worden. Wordt er gefocust op het behalen van meer verkopen, leads of juist meer nieuwsbriefinschrijvingen? Alle 3 zijn andere doelen en dus ook andere conversiepunten voor op de website. Zorg daarom altijd voor een duidelijk doel zodat er goede conversie punten kunnen worden omschreven. 

Stap 2 - Het identificeren van de conversie punten 

Wanneer er een doel is bepaald en deze goed en helder is omschreven kan er verder worden gekeken naar de conversie punten die ingezet kunnen worden. Er kunnen per doel verschillende conversie punten worden bereikt. Deze conversie punten kunnen ook enorm van elkaar verschillen. Enkele voorbeelden van conversie punten zijn: 

 • Klikken op advertenties 
 • Het invullen van een contactformulier 
 • Het doen van een aankoop
 • Het aanvragen van een offerte 

Zorg dat de conversie punten aansluiten op het doel wat is bepaald voor de KPI conversie optimalisatie. Is het doel om meer inschrijvingen te krijgen op de nieuwsbrief? Dan is het doel van een conversie punt dat de bezoeker een formulier gaat invullen. 

Stap 3 - Kies KPI’s die voor jou relevant zijn!

Het meten van de juiste KPI conversie optimalisatie is cruciaal binnen een organisatie. Het is belangrijk om een KPI te kiezen die nauw aansluit bij de doelen en strategieën van een organisatie. Het is belangrijk bij het selecteren van de KPI's degene te selecteren die het meest relevant zijn voor de doelen van de organisatie. Dit kunnen financiële KPI's zijn, zoals omzet en winst, of operationele KPI's zoals klanttevredenheid en bepaalde kwaliteitsniveaus. 

Om de KPI conversie optimalisatie te meten kan er gebruik gemaakt worden van verschillende tools of softwares. Deze tools of softwares kunnen extra hulp bieden bij het verzamelen en analyseren van de gegevens. Dit kan zorgen voor relevante inzichten. Een bekende tool om deze gegevens te analyseren zijn dashboard tools. Deze geven een overzicht over de analyses van de gegevens. 

Stap 4 - Het instellen van metingen 

Het is belangrijk om de belangrijkste KPI conversie optimalisatie voor de organisatie te blijven meten. Dit zorgt voor recente updates wat zorgt voor een goed overzicht wanneer deze worden geanalyseerd. Om KPI conversie optimalisatie te meten kunnen er verschillende software programma’s worden geïnstalleerd op de website die ervoor zorgen dat er automatische metingen plaats vinden en jij aan het eind van de maand een duidelijk overzicht hebt met alle metingen.

Een voorbeeld van een bekende meting site die wordt gebruikt door veel marketing bureaus en marketeers is Google Analytics. Dit is een van de bekendste tools wanneer het gaat om metingen van een website. 

Stap 5 - Het analyseren en optimaliseren van jouw KPI conversie optimalisatie

Wanneer er KPI’s zijn vastgesteld is het belangrijk om regelmatig in overleg te gaan om deze te blijven monitoren. Het kan voorkomen dat deze sneller behaald worden of misschien niet meer even relevant waren als voorheen. Zorg er daarom voor om regelmatig in overleg te gaan en kritisch te kijken naar de KPI conversie optimalisatie die zijn opgesteld. 

Wanneer de KPI conversie optimalisatie is opgesteld en er uit is gekomen dat deze niet meer relevant zijn is het belangrijk om te analyseren waarom deze toen wel relevant waren en waarom nu niet meer. Het is altijd belangrijk om de doelen te bereiken die zijn gesteld binnen de organisatie. 

Daarnaast is het belangrijk dat wanneer er doelen zijn gesteld de strategie hierop aan te passen. Het is niet interessant om een strategie te gebruiken voor ieder doel dat wordt gesteld. Ieder doel heeft een andere aanpak nodig en het is belangrijk om hier iedere keer de strategie op aan te passen. 

 

KPI conversieoptimalisatie tools - meten is weten!

Zoals in bovenstaande tekst is verteld is het belangrijk om de gestelde KPI conversie optimalisatie te meten. Door deze continu te meten zie je de voortgang ten opzichte van de doelen die hierbij zijn gesteld het beste. Het kan zijn dat er tussentijdse doelen zijn gesteld om het grotere doel, bijvoorbeeld het macrodoel, te bereiken. Doordat de gegevens van de website continu worden gemeten is er duidelijk inzicht of de kleinere doelstellingen, denk hierbij aan microdoelstellingen, worden behaald. Wanneer de microdoelstellingen worden behaald komt een organisatie iedere keer een stapje dichter bij de macrodoelstellingen en uiteindelijk bij de KPI conversie optimalisatie.

Tegenwoordig zijn er allerlei tools ontwikkeld die een organisatie kunnen helpen bij het analyseren van de website gegevens. De meest voorkomende tool is al benoemd in deze blog, namelijk Google Analytics. Google Analytics is een fijn programma om inzicht te krijgen op de laatste ontwikkelingen op de website. In Google Analytics kan er een dashboard samengesteld worden met de informatie die relevant is bij het behalen van de doelen. Denk hierbij aan aantal website bezoekers en hoe vaak een formulier is ingevuld. 

Data tools - analyseren en communiceren 

Data tools zijn tools die worden gebruikt binnen een organisatie om bepaalde doelen en bevindingen te onderbouwen. Data analyses zijn het proces van data verzamelen, analyseren en rapporteren om op deze manier betere beslissingen te maken voor de organisatie en daardoor betere resultaten te bereiken.

Er worden betere resultaten bereikt wanneer de data wordt geanalyseerd omdat er dan acties worden ondernomen op basis van feiten. In sommige gevallen kan het bij bedrijven nog voorkomen dat beslissingen worden gemaakt op basis van een ‘onderbuik gevoel’. Bij deze beslissingen worden acties nergens op gebaseerd waardoor dit soms kan leiden tot weinig resultaat bij een marketing campagne of bij het behalen van KPI conversie optimalisatie doelen. 

Er zijn verschillende data tools waar een bedrijf gebruik van kan maken: 

 • Dashboard - bij deze vorm van analyseren visualiseert het dashboard de data van verschillende systemen op een scherm 
 • Datavisualisatie - bij deze vorm van analyseren worden de gegevens weergegeven in verschillende grafieken 
 • Rapportages - bij deze vorm van analyseren worden er rapporten gemaakt op basis van de analyses
 • Big data - bij deze manier van analyseren kan deze tool helpen wanneer een bedrijf over veel data beschikt
 • Business intelligence - deze tool is specifiek gericht op het analyseren van werkprocessen gekoppelde data. 

Testing tools - volg de voortgang!

Om de voortgang te testen van verschillende strategieën die zijn geïmplementeerd op de website kan er gebruik worden gemaakt van verschillende testing tools. Het is een hulpmiddel die kan worden gebruikt om de kwaliteit en prestaties te meten van een website of andere softwares. Het kan helpen bij het evalueren van bepaalde doelen die zijn gesteld. Het kan bijvoorbeeld meten hoe de kwaliteit is van de website, hoe de website presteert en hoe de beveiliging van de site is. 

Er zijn verschillende testing tools beschikbaar die kunnen helpen, dit kunnen zowel automatische testing tools zijn of handmatige testing tools. 

 • Automatische testing tools - deze tools zijn speciaal ontworpen om de testen die uitgevoerd moeten worden te automatiseren. Hier hoeven geen werknemers aanbod te komen, wat tijdbesparend kan zijn! 
 • Handmatige testing tools - deze tools zijn hulpmiddelen die testers ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde testen. Denk hierbij aan de gebruikers ervaring van een website. 

 

Kosten en Effectiviteit van Conversieoptimalisatie

Naast de benoemde stappen en voordelen van KPI conversie optimalisatie is het ook belangrijk om de eventuele kosten en de effectiviteit in kaart te brengen van het invoeren van de conversie optimalisatie. De conversie optimalisatie wordt ook wel CRO genoemd. Dit staat voor Conversion Rate Optimization. Dit wordt gebruikt met als uiteindelijk doel de website te verbeteren op basis van de feedback van klanten.

De CRO van een website kan worden verbeterd door het uitvoeren van een aantal conversieoptimalisatie techieken. Denk hierbij aan het uitvoeren van A/B testen en hypotheses. Bij deze methodes wordt de feedback van gebruikers van de website gebruikt om de website te verbeteren 

De verschillende kosten op een rijtje!

Bij het inzetten van KPI conversie optimalisatie heeft een bedrijf te maken met verschillende kosten. Deze kosten komen voort uit het gebruiken van verschillende tools en het inzetten van personeel. In onderstaande kosten wordt ook uitgelegd wat het precies betekent en wat goede scores zijn. Op deze manier weet jij dadelijk alles van de KPI conversie!

Totale Kosten van de KPI conversie optimalisatie

Met de totale kosten van de KPI conversie optimalisatie wordt er daadwerkelijk alle kosten bedoeld die betrokken zijn bij de optimalisatie. Dit kan gaan over personeel tot de kosten van verschillende tools. 

CRO effectiveness - een indicatie van de effectiviteit!

Bij de CRO effectiveness wil je achterhalen hoe effectief de conversie optimalisatie is. In hoeverre hebben de varianten, op basis van het conversie optimalisatie onderzoek, effect op de conversie doelen van de organisatie? Kort gezegd is dit een weergave van de prestaties van de varainten op de website over een bepaalde tijd. Dit kan worden berekend door een aantal variabelen: 

 • Aantal varianten - het aantal varianten die zijn getest
 • Percentage winnende varianten - welke waren succesvol? 
 • Gemiddelde percentage verbeteringen - per succesvolle variant

Hoe hoger de uitkomst is van het de berekening, hoe beter!KPI conversie optimalisatie

 

Kosten per Experiment - CPE

Naast het meten van de effectiviteit van een experiment of variant is het ook belangrijk om in kaart te brengen wat de gemiddelde kosten zijn van een experiment. Door deze kosten in kaart te brengen laat het zien wat de gemiddelde kosten zijn wanneer er een experiment wordt uitgevoerd. Om de kosten per experiment te berekenen worden de totale CRO kosten gedeeld met het aantal experimenten. Op deze manier komen de kosten per experiment eruit. 

Bij deze berekening is het lastiger te berekenen wat een goed getal is. Dit is namelijk allemaal afhankelijk van de opbrengsten die een experiment heeft gehad. Uiteindelijk is een getal goed wanneer er mee opbrengsten zijn dan kosten. 

De kosten per succesvolle variant

Bij het berekenen van de kosten per winnend experiment wordt er enkel gekeken naar de kosten van de winnende experimenten in plaats van alle experimenten. De kosten die de verliezende experimenten dragen worden hierbij de totale kosten verrekend. 

Het is een goed getal wanneer het verschil tussen de kosten per experiment en de kosten per winnend experiment klein is. Hoe kleiner het verschil tussen deze twee hoe beter jouw experimenten zijn op het gebied van KPI conversie optimalisatie. 

Van idee naar experiment

Tussen het moment wanneer een bepaalde variant wordt verzonnen voor het experiment en de variant daadwerkelijk wordt uitgewerkt zitten een aantal dagen. Denk hierbij aan dat er een idee is om A/B testen uit te voeren en de A/B testen daadwerkelijk worden geïmplementeerd op de website. De dagen dat hier tussen zitten heten de ‘time idea to experiment’. 

Hoe kleiner het aantal dagen is wat hier tussen zit hoe beter. Let hierbij wel op dat het experiment kwalitatief goed moet zijn voordat het live wordt gezet op de website. Wanneer het experiment niet voldoet aan bepaalde eisen, dan zijn de uitkomsten ook niet goed waardoor dit alleen maar langer zal duren. 

De tijd tot de implementatie - een winnende variant!  

Wanneer er uit, bijvoorbeeld, de A/B testen een goede variant is gekomen wat goed kan werken voor het conversie percentage is het belangrijk om deze variant te implementeren op de website. Het is belangrijk dat dit proces zo snel mogelijk gaat, omdat anders er conversies kunnen worden misgelopen.

Het is hierbij ook belangrijk dat wanneer er aanpassingen worden gedaan op basis van de resultaten, deze kwalitatief goed zijn. Wanneer de kwaliteit van de aanpassingen goed is en dit zo snel mogelijk is geïmplementeerd dan is dit een goed getal. Een goed getal wordt hieronder verstaan als het aantal dagen.

KPI conversie optimalisatie en gebruikerservaring

De laatste tijd wordt het steeds belangrijker dat bedrijven er voor zorgen dat een website op basis van gebruiksvriendelijkheid is geoptimaliseerd. Wanneer een website fijn te gebruiken is en snel werkt, zal dit zorgen dat een bezoeker langer op de website blijft. Wanneer een website erg traag is, is de kans groter dat een bezoeker sneller de website verlaat. 

Wanneer de website een hoge gebruiksvriendelijkheid heeft dan is de kans op conversie groter. Daarnaast is het belangrijk dat een website goed vindbaar is in Google. Door het inzetten van SEO kan de website hoger komen in de zoekresultaten van Google waardoor er meer bezoekers naar de website komen. Een bedrijf kan er ook voor kiezen om de SEO uit te besteden aan een marketing bureau

Het belang van een intuïtieve website-ervaring

Een inituatieve website-ervaring gaat in om de fijne gebruikerservaring die bezoekers hebben wanneer zij op de website zijn van jouw bedrijf. De website ervaring kan worden verbeterd door volgende aspecten te verbeteren op de website: 

 • Het belang van een goed navigatie menu
 • Zorg voor een snelle laadtijd 
 • Zorg voor kwalitatieve content 
 • Zorg dat de zoekopdracht terug komt op de pagina 

KPI conversie optimalisatie en mobiele gebruikers

Tegenwoordig is bijna iedereen in bezit van een mobiele telefoon. Ook de zoekopdrachten op het internet komen steeds meer van mobiele telefoons. Daarom is het extra belangrijk om de website te optimaliseren op basis van het gebruikersgemak van de telefoon. 

KPI conversie optimalisatie

Wat zijn de voordelen van KPI conversie optimalisatie?

Aan het begin van deze blog zijn in het kort een aantal voordelen benoemd van het optimaliseren van KPI conversie. De volgende voordelen zullen aan bod komen wanneer een website de KPI-conversie optimaliseert. 

 • Verbeterde website prestaties - door het aanpassen van de feedback van de klanten op de website zullen de prestaties op de website verbeteren  
 • Verhoogde omzet - wanneer de KPI-conversie volledig geoptimaliseerd wordt kan dit leiden tot meer conversies wat kan leiden tot een hogere omzet 
 • Verbeterde klanttevredenheid - wanneer een website een betere gebruikerservaring heeft, zal dit leiden tot een hogere klanttevredenheid 

 

KPI conversie optimalisatie trends en ontwikkelingen 2024

De marketing wereld blijft zich ontwikkelen, daarom is het voor marketeers essentieel om op de hoogte te blijven van de trends en ontwikkelingen. Omdat het nieuwe jaar bijna voor de deur staat is het belangrijk om de trends en ontwikkelingen op het gebied van KPI conversie optimalisatie in 2024 te bespreken. Wanneer een bedrijf goed inspeelt op de trends en ontwikkelingen voor het volgende jaar kan er hier een concurrentievoordeel uit behaald worden. 

Trends en ontwikkelingen KPI conversie optimalisatie voor 2024!

AI gaat een grote rol spelen bij het analyseren van KPI conversie optimalisatie doordat het snel een grote hoeveelheid gegevens kan verwerken. Door AI kunnen KPI conversie optimalisatie gepersonaliseerd en gesegmenteerd worden, wat betekent dat bedrijven specifieke KPI conversie optimalisatie kunnen aanpassen aan individuele doelgroepen of segmenten, waardoor marketing- en bedrijfsinspanningen effectiever worden en bedrijven hierdoor enorm veel tijd kunnen besparen! 

Daarnaast stelt AI bedrijven in staat om deze real-time te monitoren, waardoor ze snel kunnen reageren op veranderingen en concurrentievoordelen kunnen behalen door actief in te spelen op trends en ontwikkelingen in de markt. 

Trends en ontwikkelingen conversie voor 2024!

Het personaliseren van conversie strategieën gaat erg belangrijk zijn in 2024! Op deze manier stelt het bedrijven in staat om de behoeften en voorkeuren van klanten beter te begrijpen en hier op in te spelen, wat kan leiden tot hogere conversiepercentages en klanttevredenheid. Welk bedrijf wilt dat nu niet? 

Naast de benoemde trends wordt een multi-channel conversie strategie steeds belangrijker, omdat consumenten gebruikmaken van verschillende kanalen, zoals social media, websites en fysieke winkels, om aankopen te doen en beslissingen te nemen. Door met deze kanalen samen te werken en deze kanalen te verwerken in de conversie strategie zorgt dit voor een goede ervaring voor klanten, wat de kans op conversie vergroot.

Als laast is er een trends wat de laatste jaren steeds verder aan het ontwikkelen is. Door middel van voice search, door programma’s zoals Alexa, Google en Siri, wordt het steeds belangrijker om conversie optimalisatie aan te passen op basis van deze voice search. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat de inhoud en conversiepunten worden geoptimaliseerd voor spraakgestuurde zoekopdrachten.

KPI conversie optimalisatie

KPI conversie optimalisatie - besteed het uit aan Tools2Grow!

In deze blog is ontzettend veel informatie gedeeld over KPI conversie optimalisatie en het optimaliseren van de KPI conversie. Het is belangrijk om continu bezig te zijn met het ontwikkelen van de website op basis van de gebruikers ervaring van de klant. Dit kan worden gedaan door middel van verschillende KPI conversie doelen. Door het volgen van de stappen en tips kan jij er voor zorgen dat jouw website ook KPI conversie geoptimaliseerd is. 

Vind jij na het lezen van deze blog het nog steeds ingewikkeld? Geen zorgen! Tools2Grow beidt verschillende diensten aan die ervoor kunnen zorgen dat de KPI conversie optimalisatie op jouw website volledig wordt geoptimaliseerd. Ben jij benieuwd? Neem dan contact op

 

Waarschijnlijk heb jij de laatste tijd ook veel gehoord over AI. Met een AI kan je profiteren van het optimaliseren van KPI's. Je kan er gebruik van maken bij het identificeren van patronen, het voorspellen van gebruikersgedrag en het automatiseren van processen. Op deze manier kunnen kan je beter begrijpen hoe jij jouw conversies kan verbeteren!

Microconversies zijn de kleinere stappen of acties die de gebruikers van de website ondernemen voordat ze een macroconversie voltooien, denk hierbij aan het aanmelden voor een nieuwsbrief. Macroconversies zijn de  belangrijke en vaak ook grotere doelstellingen, zoals het doen van een aankoop. Ga jij aan de slag met de website conversie? Dan is het belangrijk om kennis te hebben van beide soorten conversies om het gedrag van websitebezoekers te begrijpen en vervolgens te optimaliseren.

Als je aan de slag gaat met het optimaliseren van de conversie op de website is het belangrijk dat je tijdens het opstellen van de conversie doelen rekening houdt met de missie en visie van jouw bedrijf! Dit kan je doen door tijdens het opstellen van de conversie doelen rekening te houden met de kernwaardes van het bedrijf.

Benieuwd naar onze ideeën voor jouw bedrijf?

Share this story: