B2B marketing

  • 10+ jaar online marketing ervaring
  • 9.6 als beoordeling door klanten
  • Meer dan 82 succesvolle projecten

B2B marketing

Net zoals bij consumenten marketing is het bij B2B marketing ook enorm belangrijk om op de juiste manier de doelgroep aan te spreken. Hierbij is het belangrijk dat de B2B bedrijven de producten of diensten onder de aandacht brengen. De manier waarop producten onder de aandacht worden gebracht binnen de B2B is toch geheel anders dan binnen de B2C. Wanneer jij met jouw bedrijf wil starten met B2B marketing is het belangrijk om te weten waar jouw markt behoeften aan heeft en wat hierbij belangrijk is. 

Het grootste verschil binnen de B2B marketing gaat over dat het aankoopproces van zakelijke klanten langer duurt. Het is hierbij belangrijk om rekening te houden met dit langere aankoopproces en op verschillende momenten in de customer journey hier op in te spelen. Omdat de customer journey van deze klanten langer is dan je mogelijk gewend bent, kan het helpen deze in kaart te brengen. 

In deze blog zal jij alles te weten komen over de B2B marketing. Op deze manier kan jij voorbereid te werk gaan binnen jouw markt en weet je wat het belangrijkste is binnen de B2B marketing. 

Wat is B2B marketing?

In bovenstaande tekst hebben wij al kort even uitgelegd wat B2B marketing is. Eigenlijk zijn de B2B marketing technieken in velen gevallen hetzelfde als binnen de consumenten marketing. Echter is het belangrijk om te weten bij B2B marketing dat de doelgroep waar jij je op focust heel anders in elkaar zit dan de consumenten marketing. B2B marketing is het onder de aandacht brengen van jouw producten of diensten onder de zakelijke markt. 

De B2B marketing is in velen gevallen anders omdat de klanten van B2B bedrijven, bedrijven zijn. Hierdoor is het aankoopproces binnen deze markt langer waardoor er op een andere manier moet worden ingespeeld op deze klanten. Het is belangrijk om binnen de B2B marketing met verschillende aspecten bewust bezig te zijn. Denk hierbij aan de langere customer journey, maar ook aan de DMU binnen het bedrijf.

Wat is B2B 

Om te beginnen is het belangrijk om te weten wat de B2B precies inhoudt. Op deze manier kan je het verschil tussen de consumenten markt en de B2B markt beter begrijpen. Het begrip dat je in deze tekst vaker zal terug zien is B2B, B2B houdt in business-to-business. Oftewel van bedrijf tot bedrijf. Hierbij gaat het om de zakelijke verkoop tussen bedrijven. 

De B2B markt wordt gekenmerkt door de zakelijke bedrijven die binnen deze markt actief zijn en die diensten of producten afnemen bij andere zakelijke bedrijven. De doelgroep van een B2B markt zijn enkel bedrijven, nooit consumenten. Er kunnen verschillende bedrijven actief zijn binnen de B2B markt. Denk hierbij aan zakelijke dienstverleners, productie bedrijven, groothandels en andere bedrijven die binnen de zakelijke markt actief zijn. 

Wat houdt marketing in binnen de B2B? 

B2B marketing draait om het begrijpen van de specifieke behoeften van de B2B klanten. Omdat het aankoopproces van deze klanten langer is dan je mogelijk gewend bent in vergelijking met de consumenten marketing. Eigenlijk worden binnen B2B marketing dezelfde technieken gebruikt als bij consumenten marketing. Echter is het belangrijk dat bij B2B marketing de marketing activiteiten specifiek worden ingericht op het gedrag van de B2B klanten. 

De werkzaamheden van de marketeers binnen de B2B bestaan uit verschillende activiteiten. Hierbij staat het opzetten en uitzetten van B2B campagnes centraal. Waarbij er kanalen in worden gezet die relevant zijn tot de campagne. Denk hierbij aan LinkedIn, META of bijvoorbeeld SEO. 

B2B marketing

 

Het verschil tussen B2C en B2B marketing

Het is belangrijk dat jij als B2B bedrijf het verschil weet tussen de B2B marketing en de B2C marketing, ook al lijkt marketing een begrip verschilt de doelgroep enorm en de marketing activiteiten daardoor ook! Dit verschil wordt onder andere gekenmerkt door dar de B2C markt een korter beslis proces heeft en de B2B marketing een langer beslis proces waarbij verschillende interne stakeholders betrokken zijn. 

De belangrijkste kenmerken van B2C marketing 

In bovenstaande tekst is al kort even uitgelegd hoe B2B in elkaar zit en wat het precies betekent. B2C daarin tegen is een markt die zich richt op het verkopen aan consumenten. De letterlijke vertaling is dan ook business-to-consumer. Waarbij enkel wordt gericht op de particuliere consumenten. Dit is dan ook het grootste verschil met de B2B marketing. De klanten die actief zijn binnen de B2C markt maken wat spontanere aankoop beslissingen en doorlopen een kortere customer journey waardoor er minder contact momenten mogelijk zijn met het bedrijf. 

Het gaat binnen de B2C vaak over een grotere hoeveelheid klanten en emotionele aankoopbeslissingen. Daarnaast is het wel belangrijk om te benoemen dat de aankopen die worden gedaan binnen de B2C marketing vaak gaan over minder grote aankopen. De klanten binnen deze markt nemen vaak beslissingen op basis van trends, emotie en prijsprikkels. Technieken die veelal worden ingezet zijn marketing technieken zoals kortingsacties, loyaliteitsprogramma’s en influencer marketing. 

De platformen waar de klanten binnen de B2C veel op actief zij, zijn sociale media kanalen zoals Facebook, Instagram en TikTok. E-commerce platformen spelen ook een grote rol binnen de B2C. Denk hierbij aan e-commerce platformen zoals Amazon en Bol.com. 

De belangrijkste kenmerken van B2B marketing  

Zoals in bovenstaande tekst verteld, verschilt de B2C markt aanzienlijk van jouw B2B marketing markt. De focus bij de B2B markt ligt namelijk op de transactie tussen bedrijven in plaats van tussen bedrijven en de particuliere consumenten. De klanten binnen de B2B markt zijn altijd bedrijven. Dit kunnen zowel bedrijven zijn die diensten leveren als bedrijven die producten verkopen. Deze klanten binnen de markt maken vaker complexe en strategische beslissingen die impact hebben op de gehele organisatie. 

Je kan verschillende technieken toepassen wanneer jij met jouw B2B organisatie zich wil ontwikkelen in de B2B marketing. Het is belangrijk om te weten dat de bedrijven binnen de B2B marketing gericht zijn op het opbouwen van langdurige relatie, hierbij is het belangrijk dat jij als bedrijf hierop inspeelt. Technieken die je hierin kan toepassen zijn onder andere contentmarketing, socialmediamarketing en persoonlijke verkoop. De platformen die voor deze technieken veel worden gebruikt zijn onder andere LinkedIn, dit komt omdat hier veel zakelijke klanten opzitten waardoor de doelgroep hier in de meeste gevallen op actief is. 

 

 Bepaal doelen voor een optimale B2B marketing

Wanneer je van plan bent te starten met B2B marketing is het belangrijk om duidelijke en specifieke doelen te stellen. Doelen dragen uiteindelijk bij aan het resultaat wat jij wil behalen met jouw organisatie. Door dat jij al van tevoren duidelijke doelen stelt ben je eerder in staat om de juiste richting te kiezen en zicht te hebben op belangrijke prioriteiten. 

Deze doelen kunnen bereikt worden door een goede planning te maken met daarin alle stappen die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Een planning zorgt er voor dat je binnen de afgesproken tijd met de juiste middelen deze doelen kan bereiken. Daarnaast is het erg belangrijk dat wanneer er doelen worden gesteld dat je weet welke kanalen nodig zijn om deze doelen te bereiken. Wanneer het doel is om meer bereik te krijgen op LinkedIn, is LinkedIn een van de belangrijkste platformen. Denk hierbij na welke platformen nog meer nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken. 

Daarnaast is het belangrijk dat jij binnen jouw bedrijf na gaat welke mensen nodig zijn om deze doelen te behalen. Is de afdeling marketing erg belangrijk of heeft sales ook een aandeel in dit doel. Door te achterhalen welke mensen jij nodig hebt kan je dit ook duidelijk maken in jouw planning. 

Bepaal het einddoel - wat wil je bereiken? 

Het einddoel fungeert als start van jouw planning. Door het einddoel concreet te hebben is het makkelijk om te starten met het maken van een planning en wordt het duidelijker wat jij nodig hebt om dit einddoel te bereiken. Een einddoel kan concreet en specifiek worden gemaakt door gebruik te maken van SMART doelstellingen. Hierbij wordt er verder ingegaan op hoe specifiek een doel is, hoe meetbaar deze is, hoe acceptabel het is, hoe realistisch het is en of het tijdsgebonden is. Op deze manier zorg jij ervoor dat jij binnen een bepaalde tijd een duidelijk doel hebt gesteld en op deze manier wordt duidelijk of dit doel haalbaar is binnen de organisatie. 

Bij het maken van doelen is het ook belangrijk dat je rekening houdt met de middelen en mensen die nodig zijn om dit doel te bereiken. Voor jou kan het erg meetbaar zijn en haalbaar binnen de gestelde tijd, maar voor de mensen of middelen die hierbij betrokken zijn kan dit minder zijn. Communiceer daarom altijd deze doelen met de mensen en middelen die betrokken zijn om dit einddoel te bereiken. 

Bepaal zachte tussen doelen - wat zijn de stappen? 

Tussen doelen zorgen ervoor binnen jouw B2B marketing dat er iedere keer ergens naartoe wordt gewerkt. Op deze manier zorg je ervoor dat het overzichtelijk blijft voor de mensen die betrokken zijn bij het behalen van deze doelen. Daarnaast kan het als een soort planning fungeren. Deze tussendoelen zullen ervoor zorgen dat het makkelijker en haalbaarder wordt om het einddoel te bereiken. 

Net zoals een einddoel kan een tussen doel ervoor zorgen dat jouw B2B marketing beter wordt uitgevoerd. De tussendoelen kun je net zoals de einddoelen specificeren door gebruik te maken van de SMART methode. Hierbij ga je na of ook deze tussen doelen haalbaar worden voor de afdelingen die de werkzaamheden voor dit tussendoel moeten uitvoeren. Ook hier is het belangrijk om te communiceren met de mensen en de middelen die betrekking hebben tot jouw B2B marketing. 

 

De belangrijkste marketing technieken binnen de B2B marketing

Er zijn verschillende marketing technieken die bedrijven binnen de B2B marketing gebruiken en succesvol zijn. Wat goed werkt, is voor ieder bedrijf anders, maar er zijn wel een aantal technieken die jij kan toepassen binnen jouw B2B bedrijf. Over het algemeen worden deze B2B marketing technieken niet alleen gebruikt binnen de B2B, maar maken particuliere bedrijven hier ook gebruik van. De manier waarop deze bedrijven hier gebruik van maken is wel anders. De doelgroep heeft namelijk veel te maken met welke zoekwoorden een bedrijf inzet of welke socialmediakanalen effectief werken. 

B2B marketing

Verbeter jouw online vindbaarheid

De vindbaarheid van bedrijven is enorm belangrijk om online succesvol te zijn. Wanneer een bedrijf online niet vindbaar is in deze tijd is het lastig om een belangrijke rol te spelen in binnen de B2B markt. Er zijn verschillende marketing technieken die B2B bedrijven kunnen implementeren om online beter vindbaar te zijn. SEO, search engine optimization en SEA, search engine advertising, zijn twee van deze methoden die ervoor zorgen dat jij online meer bereik kan behalen. 

Hoe deze twee methoden precies kunnen worden geïmplementeerd kan je in onderstaande tekst lezen. Het is wel belangrijk om te weten dat SEO en SEA enige kennis verreist om dit goed te implementeren binnen de organisatie. Heb jij een B2B markering afdeling die over deze kennis beschikt? Dan kan jij online echt stappen maken!

SEO optimalisatie - online vindbaarheid vergroten 

SEO optimalisatie heeft betrekking tot de organische zoekresultaten van een bedrijf. Dit zijn de zoekresultaten waar bedrijven niet voor betalen. Dit wordt behaald door bijvoorbeeld de gehele website organisch te optimaliseren door het gebruik van zoekwoorden, inkomende en uitgaande links en een goede werking van de website. 

Google speelt een grote rol in het waarderen van websites. Hierbij vindt Google het bijvoorbeeld erg belangrijk dat een website gebruiksvriendelijk is. Denk hierbij aan een snelle laadtijd en een logisch navigatie menu. Daarnaast speelt content ook een grote rol binnen deze organische zoekresultaten, denk hierbij aan dat het zoekwoord dat een gebruiker invoert in Google, ook daadwerkelijk moet terug komen op de pagina of website van het bedrijf. Dit is omdat Google dan op een juiste manier de zoekopdracht kan beantwoorden. 

Daarnaast is het begrip linkbuilding ook erg belangrijk, linkbuilding is het gehele begrip van inkomende en uitgaande links van een website. Denk hierbij aan websites die verwijzen naar jouw website, dit komt voor Google over dat jij succesvol bent omdat andere websites over jouw website schrijven. Echter is het lastig om aan goede kwalitatieve links te komen en vergt dit veel tijd en moeite. Ben jij benieuwd hoe Tools2Grow kan helpen? Laat dan jouw SEO uitbesteden aan Tools2Grow

SEA optimalisatie - online vindbaarheid vergroten 

SEA optimalisatie kan een goed middel zijn wanneer jij op korte termijn veel resultaten wil behalen op jouw website. Dit gaat namelijk over het betaald adverteren in de zoekmachine van Google. Dit zorgt ervoor dat jij makkelijker vindbaar bent omdat jij door adverteren bovenaan in Google komt te staan door het gebruik van bepaalde zoekwoorden. 

Bij SEA kan jij dus met specifieke zoekwoorden adverteren in Google zodat jij hierdoor hoger komt te staan in Google. Dit gaat dan ook over de wat meer technische kant van de zoekmachine van Google. Hierbij komt namelijk Google Ads bekijken waarin je inzicht krijgt in bepaalde zoekresultaten en dashboards om te zien hoe succesvol jouw SEA activiteiten zijn. 

Wanneer jij iemand op de B2B marketing hebt die kennis heeft over SEA is dit echt een aanwinst. Dit kan er namelijk voor zorgen dat jij op korte termijn resultaten kan behalen en hierdoor jouw zachte tussen doelen kan behalen. SEO kan worden ingezet om in te spelen op jouw langer termijn einddoel. Heb jij weinig kennis over de technische kant? Geen zorgen. Laat jouw SEA uitbesteden aan Tools2Grow

 

De B2B marketing trends voor 2024

De B2B marketing verandert snel, er zijn veel verschillende en nieuwe technieken waar B2B marketeers gebruik van maken. Door op de hoogte te blijven van deze nieuwe technieken kan jij mee gaan met de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor 2024. Bedrijven kunnen op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen door bijvoorbeeld actief gebruik te maken van LinkedIn en hierop interessante B2B marketeers te volgen die de laatste nieuwtjes delen binnen de B2B marketing. 

B2B marketing

B2B marketeers worden vriendjes met AI

Een van de grootste ontwikkelingen in de marketing is AI. AI kan ervoor zorgen dat processen en werkzaamheden binnen de B2B marketing worden geautomatiseerd, wat voor veel tijdsbesparing kan zorgen op de B2B marketing afdelingen. AI kan bijvoorbeeld teksten schrijven, campagnes bedenken en meewerken aan visuals. Dit zorgt ervoor dat wanneer er tijd te kort is binnen de B2B marketing afdeling, AI ondersteuning kan bieden om toch de zachte tussendoelen te bereiken. 

People, planet, profit - Hoe duurzaam is jouw organisatie? 

Bedrijven vinden het steeds belangrijker worden dat ander bedrijven actief bezig zijn met de people, planet en profit. Op deze manier tonen bedrijven aan dat zij het belangrijk vinden hoe duurzaamheid wordt ingezet. Als B2B marketing bedrijf is het belangrijk om dit ook te communiceren naar jouw doelgroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doneren van kleren of een bijdragen leveren aan een ander goed doel. Dit kan jij bijvoorbeeld delen op een van jouw socialmediakanalen of in de nieuwsbrief. Hierdoor kan jij goodwill creëren. 

Kwaliteit wordt steeds belangrijker

Kwaliteit wordt steeds belangrijker binnen de B2B marketing, ook bedrijven zien dit in. Door dat jouw bedrijf bewust bezig is met het leveren van kwalitatieve en duurzame producten en dit ook communiceert zullen potentiële klanten eerder in staat zijn producten bij jou af te nemen. Daarnaast wordt het ook als belangrijk ervaren dat eerdere klanten recensies delen over jouw producten of diensten. Hierdoor kunnen potentiële klanten zien dat jouw producten of diensten echt voldoen aan de verwachte kwaliteit. 

 

B2B marketing uit besteden - Tools2Grow

In deze blog is veel verteld over hoe jij jouw B2B marketing kan inzetten. Er zijn veel dingen om rekening meet houden en het is belangrijk om mee te gaan met de opkomende trends binnen de B2B marketing. Dit kan worden gedaan door bijvoorbeeld actief bezig te zijn op LinkedIn. Zorg ervoor dat jij binnen huis voldoende kennis hebt over de B2B marketing en de belangrijkste ontwikkelingen en trends om op deze manier te voldoen aan de verwachtingen van de klant en hier zo goed mogelijk op in te spelen. 

Tools2Grow begrijpt dat de B2B marketing een lastige en ingewikkelde markt kan zijn om goed op in te spelen. Wij zijn specifiek gericht op de B2B markt en hebben hier kennis en ervaring in. Op deze manier kunnen wij jouw bedrijf goed helpen met de B2B marketing. Ben jij benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op! 

 

Veelgestelde vragen

Bij de B2B sales is er veel meer klantcontact. Bij de B2B marketing wordt er gericht op het communiceren door middel van marketing kanalen

Er zijn verschillende dingen die je kan optimaliseren, maar dit zijn een aantal tips om mee te beginnen.

  • Zorg dat je een goed B2B marketing plan hebt
  • Analyseer op welke platformen jouw doelgroep actief is
  • Breng de customer journey in kaart en speel hier op in

De kosten van het inschakelen kunnen variëren afhankelijk van de doelen die je wil bereiken met de B2B marketing. Wil jij weten wat je kan verwachten? Plan dan een advies gesprek in.

Benieuwd naar onze ideeën voor jouw bedrijf?

Share this story: